Новини

Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

На 20.03.2023 г., като част от дейностите по проект „Горите и земите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051), Българско дружество за защита на птиците и ЮИДП Сливен – ДГС „Кости“ и ДГС „Звездец“, изградиха хранителни траншеи за подобряване на хранителната база на малкия...

Отбелязваме Международния ден на горите с темата „Гори и здраве“

Отбелязваме Международния ден на горите с темата „Гори и здраве“

Снимка: Unsplash Днес – 21 март, е денят, посветен на горите. Горите са една от ключовите екосистеми на планетата, поддържащи условията за нашия живот – осигуряват кислород, помагат за захранването на подпочвените води, които са единственият източник на вода за реките...

Резултати от проучването на хранителното поведение на малкия креслив орел

Резултати от проучването на хранителното поведение на малкия креслив орел

Готови са финалните резултати от проучването на хранителното поведение на малкия креслив орел, което се проведе в периода 2019–2022 г. То се осъществи чрез поставени фотокапани в осем гнезда на вида в защитени зони „Западна Странджа“, „Сакар“, „Емине“ и „Суха река“....

Ловни експерти обсъждаха мерки за борба с бракониерството на среща в Пловдив

Ловни експерти обсъждаха мерки за борба с бракониерството на среща в Пловдив

„Да се увеличат санкциите за бракониерите, както и да се регламентират ясно задълженията и отговорностите, свързани с охраната на дивеча“, това каза инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ в Изпълнителна...

Малкият креслив орел в монтесори училище „Тайната градина“

Малкият креслив орел в монтесори училище „Тайната градина“

Снимка: © Силвия Тодорова/ "Тайната градина" Ден преди да отбележим Международния ден на влажните зони – 2 февруари, екип на проект „Земите и горите на орела“, съвместно с РИОСВ – Пловдив представиха своите дейности пред ученици от монтесори училище „Тайната градина“,...

Стратегията на ЕС за горите: къде сме в момента и какво ще бъде бъдещото развитие, обсъждаха на среща в Брюксел

Стратегията на ЕС за горите: къде сме в момента и какво ще бъде бъдещото развитие, обсъждаха на среща в Брюксел

Прилагането на Стратегията на ЕС за горите в контекста на устойчивото и природосъобразно стопанисване на горите,  обсъждаха на проведената на 24 януари т.г. конференция в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В международния форум, организиран от Европейската асоциация на...

Над 60 експерти се включиха в Националното съвещание по стопанисване на горите

Над 60 експерти се включиха в Националното съвещание по стопанисване на горите

Снимки: ИАГ Повече от 60 експерти, горски служители и инспектори от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции се включиха в съвещанието по стопанисване и опазване на горите, което се проведе на територията на ЮЦДП – УОГС Юндола. Съвещанието откри...

„Земите и горите на орела“ работи за цялото общество

„Земите и горите на орела“ работи за цялото общество

„Проектът „Земите и горите на орела“ е изключително важен за всички нас, защото той спомага за запазване на биоразнообразието в горите ни, а това е приоритет не само за работещите в сектор Гори, но и за цялото ни общество. С реализирането му ще стигнем до по-голям...

Илия лети над Танзания

Илия лети над Танзания

Орлето Илия, на което през август орнитолози от БДЗП поставиха предавател, от няколко дни лети на територията на Танзания. Малкото птиче започна миграцията си към Африка на 13 септември и вече пресече границите на 12 държави, като последно премина през Демократична...