Новини

Състоя се осмото заседание на надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“

Състоя се осмото заседание на надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“

Инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, откри осмото заседание на надзорния комитет по проект "Земите и горите на орела". Той поздрави екипа с напредъка по дейностите и отбеляза важността на поставените в рамките на проекта цели. Разработването...

Популацията на малкия креслив орел в България е стабилна

Популацията на малкия креслив орел в България е стабилна

България се нарежда на едно от първите места сред страните с най-много двойки от вида малък креслив орел. Това сочи проучване, направено по проект "Земите и горите на орела", чийто данни бяха докладвани от експерти от Българско дружество за защита на птиците в първия...

Екип на „Земите и горите на орела“ участва в световната конференция „Орлите на Палеарктика: изследване и опазване“

Екип на „Земите и горите на орела“ участва в световната конференция „Орлите на Палеарктика: изследване и опазване“

От 24-ти до 30-ти септември в Алмати, Казахстан, се проведе научна конференция, посветена на хищните птици в Палеарктика. В рамките на конференцията бяха обособени и срещи на световните работни експертни групи по опазването на царския орел, степния орел и ловния...

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Снимка: © Георги Георгиев През август екип на БДЗП постави GPS предавател на малко в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 зона „Ломовете“. Младата птица е кръстена на местен поддръжник на опазването на хищните птици и носи името Николай Милков. Устройствата се...

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

© Михаил Илиев През юли ви съобщихме за наблюдение на две малки в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 защитена зона „Батова“ в Североизточна България. През септември и двете малки успешно напуснаха гнездото. Това е първият документиран случай в България на...

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Снимка: © Светослав Цветанов На 15 септември екип на БДЗП наблюдава впечатляващо струпване от над 100 мигриращи малки кресливи орли в Западна Странджа. Птиците се хранили в обработваема нива с полевки. Наблюдението е направено по време на проверка на местообитания на...

Лесовъдите наблюдават съхнене и на церовите пояси

Лесовъдите наблюдават съхнене и на церовите пояси

След съхненето на ясеновите пояси, за което лесовъдите алармират от няколко години, вече се наблюдава съхнене и при цера. Темата бе разисквана по време на работна среща на екипа от СИДП, който работи по проект „Земите и горите на орела“. Според експертите причината се...

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на ДЛС-Балчик и ДГС-Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до Кардам и село...

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

С връчване на сертификати на участниците приключи поредното пето обучение по прилагане на Саарландския метод, финансирано по проект „Земите и горите на орела“. Водещият теоретичната и практическа част д-р Мартин Борисов припомни на лесовъдите от МЗХ, ИАГ, РДГ,...