Новини

Орлето Илия получи сателитен предавател

Орлето Илия получи сателитен предавател

Ново орле, излюпено през тази година в гнездо до добричкото село Александрия, се сдоби с предавател. Орнитолози от Българското дружество за защита на птиците успяха днес да стигнат до гнездото, да поставят предавателя и да определят пола на пернатото. Птицата е мъжка,...

Уроци в гората за децата от Тервел

Уроци в гората за децата от Тервел

Близо 100 деца от Тервел се включиха в уроци за гората, организирани от директора на ловното стопанство в града инж. Георги Ботев. През последните дни на малчуганите от градините и летните забавачки гостуваха горски педагози от ДГС-Провадия, СИДП и ПП „Шуменско...

Наши лесовъди посетиха Германия за обмяна на опит

Наши лесовъди посетиха Германия за обмяна на опит

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен и териториалните му поделения посетиха Германия с цел да се запознаят с прилагането на т.нар. Заарландски метод в иглолистни гори. Делегацията бе посрещната от д-р инж....

Проведохме курс по горска педагогика за лесовъди

Проведохме курс по горска педагогика за лесовъди

В периода от 05.07.2022 г. до 08.07.2022 г., се проведе обучение по горска педагогика – първо ниво, на тема „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Обучителният курс се проведе от Центъра за продължаващо обучение към...

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

800-1000 двойки от вида малък креслив орел гнездят в България, като това нарежда страната ни на първо място на Балканите. 85 гнезда на ценната птица са идентифицирани през последните три години, като част от проекта „Земите и горите на орела“, а орнитолозите отчитат...

Проведе се първият специализиран курс в България за квалификация и повишаване на капацитета на държавните институции против използването на отрови в дивата природа

Проведе се първият специализиран курс в България за квалификация и повишаване на капацитета на държавните институции против използването на отрови в дивата природа

Снимка: Добромир Добрев В периода 22–24 юни, 2022 г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Тракийски университет гр. Стара Загора, Главна дирекция „Национална полиция“ и Спасителен център за диви животни Зелени Балкани - Стара Загора проведоха...

Празнуваме Деня на орела в Националния природонаучен музей

Празнуваме Деня на орела в Националния природонаучен музей

Заповядайте на 27 юни (понеделник) в Националния природонаучен музей да отпразнуваме заедно Националния ден на орела. Ще запознаем гостите на музея с интересни факти за едни от най-емблематичните и редки орли у нас - царския, малкия креслив, морския, скалния, малкия и...

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

Снимка: © Димитър Градинаров Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, създадена, за да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на...

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Отличната съвместна работа между екипите на община Върбица и местното горско стопанство продължава. Благодарение на зам.-директорът на държавното горско стопанство, инж. Стела Атанасова, близо 200 деца от средното училище се включиха в уроци по Горска педагогика. По...