Новини

Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

При съвместна акция на представители на ОД на МВР Разград и Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ е задържан Р. К. При проверка в дома на нарушителя, разпоредена от Районна  прокуратура Разград,  са открити замразени трупове и препарати на над 20 вида ...

Участвайте в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“

Участвайте в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“

Каним ученици от цялата страна, които обичат птиците или са участвали в уроците за малкия креслив орел с нас, да се включат в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“. Нарисувайте малък креслив орел в естествената му среда – в короната на дърво, където свива...

Следим пoлета на 10 малки кресливи орли за пръв път в България

Следим пoлета на 10 малки кресливи орли за пръв път в България

През последните две седмици екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави GPS-GSM предаватели на седем малки кресливи орли, с което общият брой на маркираните птици у нас стана десет. Три от предавателите бяха поставени през миналата година. Това е...

Д-р инж. Мартин Борисов: Заарландският метод е нова възможност за природосъобразно стопанисване на горите в България

Д-р инж. Мартин Борисов: Заарландският метод е нова възможност за природосъобразно стопанисване на горите в България

Над 150 лесовъди от стопанствата на СИДП, ЮИДП и ИАГ, както и граждани от екологични организации и НПО ще преминат през тази и следващата година обучение по прилагане на Заарландския метод, който цели запазване на хабитатите и природното многообразие в Източна...

Лесовъди се обучават на „Заарландския метод“

Лесовъди се обучават на „Заарландския метод“

Над 30 лесовъди от ИАГ, ЮИДП и СИДП през тази седмица ще преминат обучение за прилагане на Заарландския метод в изпълнение на проект "Земите и горите на орела". Организатори на проявата са експерти от ИАГ, а главен лектор е д-р инж. Мартин Борисов. Обучението се...

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

В следващите 10 дни 7 млади малки кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които...

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

През юни започна първото отглеждане на фиданките в полезащитните горски пояси на територията на СИДП – гр. Шумен, по проект „Земите и горите на орела“. Механичното почистване на междуредията в поясите беше направено бързо, но самото окопаване на фиданките ще отнеме...

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. До това заключение стигнаха експерти от Института за гората към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна,...

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство-Варна, Държавно горско стопанство-Шумен и Североизточно държавно предприятие. Малчуганите чуха интересни факти за малкия...