Новини

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Снимка: © Георги Георгиев През август екип на БДЗП постави GPS предавател на малко в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 зона „Ломовете“. Младата птица е кръстена на местен поддръжник на опазването на хищните птици и носи името Николай Милков. Устройствата се...

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

© Михаил Илиев През юли ви съобщихме за наблюдение на две малки в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 защитена зона „Батова“ в Североизточна България. През септември и двете малки успешно напуснаха гнездото. Това е първият документиран случай в България на...

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Снимка: © Светослав Цветанов На 15 септември екип на БДЗП наблюдава впечатляващо струпване от над 100 мигриращи малки кресливи орли в Западна Странджа. Птиците се хранили в обработваема нива с полевки. Наблюдението е направено по време на проверка на местообитания на...

Лесовъдите наблюдават съхнене и на церовите пояси

Лесовъдите наблюдават съхнене и на церовите пояси

След съхненето на ясеновите пояси, за което лесовъдите алармират от няколко години, вече се наблюдава съхнене и при цера. Темата бе разисквана по време на работна среща на екипа от СИДП, който работи по проект „Земите и горите на орела“. Според експертите причината се...

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на ДЛС-Балчик и ДГС-Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до Кардам и село...

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

С връчване на сертификати на участниците приключи поредното пето обучение по прилагане на Саарландския метод, финансирано по проект „Земите и горите на орела“. Водещият теоретичната и практическа част д-р Мартин Борисов припомни на лесовъдите от МЗХ, ИАГ, РДГ,...

Oрлето Илия стартира своята миграция до Африка

Oрлето Илия стартира своята миграция до Африка

© Pavel Stepanek Орлето Илия, което се излюпи през миналата година в близост до добричкото село Александрия, пое по дългия път към Африка. За разлика от останалите птици, които получиха предаватели по проекта „Земите и горите на орела“, Илия не се завърна в България,...

Провежда се обучение за прилагане на Саарландския метод в иглолистни гори

Провежда се обучение за прилагане на Саарландския метод в иглолистни гори

Пето поред обучение за прилагане на Саарландския метод се провежда през тази седмица в ДГС-Смолян. Обучението е част от проект „Земите и горите на орела“, като за първи път се организира в иглолистни гори. Лектор на проявата отново е д-р инж. Мартин Борисов, водещ...

Резултати от проучването на видовия състав и обилието на основни видове дребни бозайници, част от диетата на малкия креслив орел

Резултати от проучването на видовия състав и обилието на основни видове дребни бозайници, част от диетата на малкия креслив орел

Готови са финалните резултати от проведеното проучване върху видовия състав и обилието на основни хранителни видове дребни бозайници, влизащи в състава на диетата на малкия креслив орел, като индикатор за оценка на въздействието на различни практики за управление на...