Новини

Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

Снимки: © Йорданка Луканова На 13 април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави фотокапан в гнездо на малък креслив орел близо до село Александрия, Добричко, в защитена зона „Суха река“. В района екипът наблюдава едната птица от двойката,...

Проведе се камерална и теренна проверка на проекти по програма LIFE

Проведе се камерална и теренна проверка на проекти по програма LIFE

Снимка: Ваня Рътарова Камерална и теренна проверка на проектите по програма LIFE на ЕС, по които работи екипът на СИДП, се проведе от 10.04. до 12.04.2023г. През първият ден се състоя проверката по документи за проекта „Земите и горите на орела“, на която присъстваха...

Отбелязахме Седмицата на гората в РПНМ-Пловдив

Отбелязахме Седмицата на гората в РПНМ-Пловдив

На 8 април отбелязахме Седмицата на гората заедно с Регионален природонаучен музей – Пловдив. В събитието се включиха и представители на Югоизточно Държавно предприятеие гр. Сливен (ЮИДП) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Основната част от празника бе отделена...

Природата е най-добрият лесовъд

Природата е най-добрият лесовъд

И през тази година на територията на ДЛС-Балчик продължава презалесяването на изсъхналите ясенови и брястови полезащитни горски пояси – по различни програми /LIFE и ОПОС/ са предвидени 24 пояса с обща площ 362дка, от които 213дка вече са залесени. И докато за...

650 декара с нови култури на територията на ДГС-Генерал Тошево за 2023 г.

650 декара с нови култури на територията на ДГС-Генерал Тошево за 2023 г.

650 декара с нови култури ще бъдат създадени през тази година на територията на ДГС-Генерал Тошево, 596 декара в ДЛС-Балчик и 357 в ДГС-Добрич. Това е най-мащабното залесяване за последните години на територията на СИДП, като в тези три стопанства ще бъдат създадени...

Празнуваме Седмицата на гората в Пловдив

Празнуваме Седмицата на гората в Пловдив

Снимка: Добромир Добрев Тази година отбелязваме Седмицата на гората в периода от 3-ти до 9-ти април, когато всички лесовъди в страната ще отбележат своя професионален празник под мотото „Довери се на лесовъда“. Седмицата на гората се отбелязва от далечната 1925 г....

Резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България

Резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България

Снимка: Николай Терзиев Готови са финалните резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България. От 45 гнездови находища на вида, разпространени в източната част на страната са събрани хранителните остатъци, включващи кости, пера, погадки в и под...

Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

На 20.03.2023 г., като част от дейностите по проект „Горите и земите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051), Българско дружество за защита на птиците и ЮИДП Сливен – ДГС „Кости“ и ДГС „Звездец“, изградиха хранителни траншеи за подобряване на хранителната база на малкия...

Отбелязваме Международния ден на горите с темата „Гори и здраве“

Отбелязваме Международния ден на горите с темата „Гори и здраве“

Снимка: Unsplash Днес – 21 март, е денят, посветен на горите. Горите са една от ключовите екосистеми на планетата, поддържащи условията за нашия живот – осигуряват кислород, помагат за захранването на подпочвените води, които са единственият източник на вода за реките...