Новини

За три дни маркираните с GSM предаватели орли стигнаха до Турция

За три дни маркираните с GSM предаватели орли стигнаха до Турция

Маркираните в края на юли с GSM предаватели три малки кресливи орли вече са в Турция. Птиците започнаха първата си миграция на 11 и 12 септември. Само за три дни са се придвижили до Централното Анадолско плато в Турция. Средно на ден малките кресливи орли са...

За малкия креслив орел учат 100 деца от Шумен

За малкия креслив орел учат 100 деца от Шумен

Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика организирани от експерти на Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие. За пръв път горските гостуваха на малчуганите от детска градина...

Нова природосъобразна лесовъдна практика в горите на Странджа

Нова природосъобразна лесовъдна практика в горите на Странджа

В периода 18-20 август бе извършена проверка на изпълнението на дейностите по договор за прилагане на природосъобразно производство на висококачествена дървесина съгласно Заарландски метод на територията на държавни горски стопанства – Кости и Малко Търново и държавно...

500 декара с нови гори в ДГС – Генерал Тошево

500 декара с нови гори в ДГС – Генерал Тошево

500 декара нови гори ще бъдат създадени през следващите четири години в ДГС-Генерал Тошево. През есента ще бъдат залесени 169 декара, като при 86 декара от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси. До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още...

Първо сателитно проследяване на малки кресливи орли от българската популация

Първо сателитно проследяване на малки кресливи орли от българската популация

За първи път бяха поставени сателитни предаватели на три малки кресливи орли излюпени в гнезда в България. До сега с GSM предаватели са маркирани царски орели, египетски и белоглави лешояди, морски орли и червеногуши гъски в страната. Предавателите бяха поставени на...

Сателитни предаватели и за малките кресливи орли

Сателитни предаватели и за малките кресливи орли

За първи път ще бъдат поставени сателитни предаватели на малки кресливи орли у нас в края на седмицата. До сега с помощта на GPS предаватели е проследявана миграцията на царския орел, египетския и белоглавия лешояди, морския орел и червеногушата гъска в България. В...

Приказки от гнездото

Приказки от гнездото

Нова детска книжка „Приказки от гнездото“ разказва за малкия креслив орел. Книжката е написана от експерти от Североизточното държавно предприятие (СИДП), а илюстрациите към нея са на младия шуменски художник Сава Хаджиминчев. Художникът успява за по-малко от месец да...

Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Участниците в първия надзорен съвет на проект „Земите и горите на орела“ се обединиха около мнението, че въпреки извънредната обстановка с страната и света, стартът на проекта е бил успешен. В средата на миналата седмица, вземайки под внимание всички необходими мерки...

Дари гора за орела

Дари гора за орела

По повод 27 юни – Ден на орела стартира кампания „Дари гора за орела“. Кампанията има за цел да се съберат средства необходими за полагането на грижи за новосъздадена гора за малкия креслив орел. След засаждането на гората, за да оцелеят младите дръвчета, е нужно да...