Новини

Гори и биоразнообразие – международен ден на горите

Гори и биоразнообразие – международен ден на горите

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Тази година мотото на инициативата е „Гори и биоразнообразие". Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в България, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на...

Партньорска среща по проекта се проведе в Сливен

Партньорска среща по проекта се проведе в Сливен

На 10 и 11 февруари в гр. Сливен се проведе партньорска среща на екипа за управление и изпълнение на новия европейски проект на ИАГ с работно заглавие „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на събитието беше ЮИДП, в чиято сграда се...

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Официално бе дадено началото на новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на Европейския съюз. Вчера бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, стартираха процеса по подписване на...

Резултатът от съвместните действия на ИАГ и БДЗП е успешното приключване на проекта за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания – горите

Резултатът от съвместните действия на ИАГ и БДЗП е успешното приключване на проекта за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания – горите

На 27 юни 2019 г. – Националния ден на орела, се проведе заключителната среща по проект „Опазване на ключови местообитания на малкия креслив орел в България“ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от...

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел", по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на...