Новини

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

В следващите 10 дни 7 млади малки кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които...

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

През юни започна първото отглеждане на фиданките в полезащитните горски пояси на територията на СИДП – гр. Шумен, по проект „Земите и горите на орела“. Механичното почистване на междуредията в поясите беше направено бързо, но самото окопаване на фиданките ще отнеме...

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. До това заключение стигнаха експерти от Института за гората към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна,...

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство-Варна, Държавно горско стопанство-Шумен и Североизточно държавно предприятие. Малчуганите чуха интересни факти за малкия...

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

В новосъздадените гори по проект „Горите и земите на орела“ започна почистването на избуялите след обилните дъждове треви. Междуредията в младите насаждения се обработват машинно, но растителността около фиданките се плеви на ръка и след това се окопава. „Първото...

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от III и IV клас на бургаските основни училища „Георги Бенковски" и „Елин Пелин" участваха в уроци по горска педагогика. В периода 02–04 юни 2021 г. бяха проведени 4 обучителни кампании, в които се включиха 80 ученици. Уроците се проведоха на открито и децата...

Представихме малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив

Представихме малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив

Екип на LIFE проекта „Земите и горите на орела“ представи малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив на 29 май 2021 г. Близо 2000 души посетиха събитието, което се организира по повод Международния дeн на детето, а негови организатори бяха Регионална народна...

Създадохме нови лесозащитни пояси

Създадохме нови лесозащитни пояси

Работна среща на екипа по проект „Горите и земите на орела“ се проведе през тази седмица на територията на Североизточно държавно предприятие. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за защита на птиците, Министерството на околната среда и...

Следете придвижванията на малките кресливи орли с предаватели

Следете придвижванията на малките кресливи орли с предаватели

Кубрат, Тервел и Свобода – това са имената на  малките кресливи орли, на които през юли 2020 поставихме сателитни GSM предаватели. Оттогава следим полета и поведението им по време на първите им есенни и пролетни миграции. Кубрат – малкият креслив орел, излюпил се в...