Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Орлето Илия вече е в България

Орлето Илия вече е в България

Снимка: Михаил Илиев Две години след като се появи на бял свят орлето Илия се завърна на родна земя. Рано тази сутрин малкият пътешественик премина през българо-турската граница и вече се намира в близост до Бургас. Кресливото орле се излюпи през 2022 година в гнездо...

Училище сред природата

Училище сред природата

Снимки: Полина Христова/ БДЗП В изпълнение на учебната програма на часа на класа, раздел II, на 15 април 2024 г. учениците от VIа клас на СУ „Васил Левски“ – Крумовград  с ръководители Веселин Тосков и Албена Вранчева  реализираха еднодневна  образователна екскурзия,...

БДЗП проведе открити уроци за деца в Природозащитен център „Царски орел“ в Тополовград

БДЗП проведе открити уроци за деца в Природозащитен център „Царски орел“ в Тополовград

По повод „Седмицата на гората“ екип на БДЗП  проведе серия от открити уроци в Природозащитен център „Царски орел“ в гр. Тополовград. В събитието на 29 март се включиха над 100 деца, възпитаници на СУ „Д-р Петър Берон“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Тополовград....

Отбелязваме Седмицата на гората в Маджарово

Отбелязваме Седмицата на гората в Маджарово

Българско дружество за защита на птиците, съвместно със своите партньори от Изпълнителната агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен организират дейности за деца и ученици в ПЗЦ „Източни Родопи“ в гр. Маджарово на 15 април 2024 г. от 10:30 до...

Празнуваме Седмицата на гората

Празнуваме Седмицата на гората

Днес, (1 април 2024 г.) е първият ден от седмицата, посветена на гората. Тя се отбелязва у нас всяка първа пълна седмица на април още от 1925 г., когато е въведен осмият за България Закон за горите. През всичките тези години, дните от празника са посветени на масови...

Среща с ученици по повод Световния ден на водата

Среща с ученици по повод Световния ден на водата

© Милослава Михайлова Eкип на „Земите и горите на орела“ проведе открити уроци до река Марица по повод предстоящия Световен ден на водата на 22 март с две групи ученици – от Монтесори училище „Тайната градина" и СУ "Отец Паисий", гр. Куклен. Уроците се проведоха...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори