Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Обмяна на опит в опазването на малкия и големия креслив орел в Естония, Литва и Латвия

Обмяна на опит в опазването на малкия и големия креслив орел в Естония, Литва и Латвия

© Димитър Демерджиев В средата на май експерти от БДЗП (д-р Димитър Демерджиев, д-р Добромир Добрев и Атанас Делчев) посетиха Естония, Литва и Латвия, където се срещнаха с водещи експерти по опазването на кресливите орли в Прибалтика. По време на посещението екипът...

ДГС-Провадия с желание да стане едно от водещите стопанства при прилагане на Саарландския метод в Североизточна България

ДГС-Провадия с желание да стане едно от водещите стопанства при прилагане на Саарландския метод в Североизточна България

От тази година лесовъдите от ДГС-Провадия имат желание да започнат работа по Саарландския метод, стана ясно на проведеното през тази седмица съвещание по стопанисване на горите. Вече е набелязано  младо насаждение, което е подходящо за прилагане на метода. Идеята е на...

Саарландският метод – баланс между производителните и защитните функции на горите

Саарландският метод – баланс между производителните и защитните функции на горите

Методът на работа е природосъобразен, като дейности могат да се извършват дори и през гнездовия период на птиците Природосъобразна практика на стопанисване на горите беше показана пред журналисти от централни и регионални медии по време на теренната проверка на...

Работна среща на експертите по проект ,,Земите и горите на орела“

Работна среща на експертите по проект ,,Земите и горите на орела“

Техническото задание за разработване на Регионална програма за ПГП 2024-2033 г. обсъдиха експертите работещите по проект „Земите и горите на орела“ към СИДП. Те предложиха да бъдат въведени нови критерии за оценка състоянието на поясите, защото досегашната методика не...

Орлето Илия лети към България

Орлето Илия лети към България

Снимка: © Михаил Илиев Орлето Илия, което миналата пролет се излюпи в гнездо край добричкото село Александрия, лети към България. Предавателят на малкото кресливо орле показва, че в момента то е на територията на Сирия, като през последните дни е прелетяло над Судан,...

Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в Североизточна България

Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в Североизточна България

© Йорданка Луканова Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите,  съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на проведената трета изнесена среща на...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори