Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

Снимка: © Димитър Градинаров Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, създадена, за да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на...

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Отличната съвместна работа между екипите на община Върбица и местното горско стопанство продължава. Благодарение на зам.-директорът на държавното горско стопанство, инж. Стела Атанасова, близо 200 деца от средното училище се включиха в уроци по Горска педагогика. По...

350 деца от Сливен участваха в уроци по горска педагогика

350 деца от Сливен участваха в уроци по горска педагогика

350 деца от гр. Сливен взеха участие в уроците по горска педагогика. Те се проведоха в периода 11–13 май 2022 г. от експерти от Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, част от екипа на проект „Мерки за опазване на малкия креслив...

Премиерата на „Отличниците на България“ събра деца и родители

Премиерата на „Отличниците на България“ събра деца и родители

В края на месец април се състоя премиерата на образователния филм „Отличниците на България“, който представихме заедно с „Приказка без край“ и Сугестопедия за деца „Жива приказка“. Пред 30 деца, родители и учители Димитър Градинаров от БДЗП разказа за видовете орли,...

Фотокапани следят тайния живот на пет двойки малки кресливи орли

Фотокапани следят тайния живот на пет двойки малки кресливи орли

© Йорданка Горанова През март и април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) инсталира фотокапани в пет гнезда на малък креслив орел в защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, като за пръв път тази година бе монтиран...

Уроци по горска педагогика се проведоха във Варна

Уроци по горска педагогика се проведоха във Варна

Двеста деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ и ДГ „Мир“ във Варна се включиха през изминалите дни в уроци по горска педагогика. Занятията водиха експерти от ИАГ, СИДП и ДПП „Шуменско плато“. По време на урока малчуганите разбраха от книжката „Приказки от гнездото“ къде живее...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори