Slider

Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Продължават уроците по горска педагогика

Продължават уроците по горска педагогика

Продължават заниманията с деца, посветени на опазването на малкия креслив орел. Уроците се провеждат на открито от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и Североизточно държавно предприятие (СИДП), като горските педагози днес посрещнаха в лесопарк „Кьошковете“ малчугани от...

Необичайно съхнене на полезащитни пояси в Добруджа

Необичайно съхнене на полезащитни пояси в Добруджа

Необичайно съхнене при близо 100 километра от полезащитните пояси в Добруджа се наблюдава през тази година. Засегнати са основно насажденията от вида ясен. Заради липсата на сняг през зимата и малкото количество валежи през пролетта и лятото започна обезлистване на...

За три дни маркираните с GSM предаватели орли стигнаха до Турция

За три дни маркираните с GSM предаватели орли стигнаха до Турция

Маркираните в края на юли с GSM предаватели три малки кресливи орли вече са в Турция. Птиците започнаха първата си миграция на 11 и 12 септември. Само за три дни са се придвижили до Централното Анадолско плато в Турция. Средно на ден малките кресливи орли са...

За малкия креслив орел учат 100 деца от Шумен

За малкия креслив орел учат 100 деца от Шумен

Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика организирани от експерти на Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие. За пръв път горските гостуваха на малчуганите от детска градина...

Нова природосъобразна лесовъдна практика в горите на Странджа

Нова природосъобразна лесовъдна практика в горите на Странджа

В периода 18-20 август бе извършена проверка на изпълнението на дейностите по договор за прилагане на природосъобразно производство на висококачествена дървесина съгласно Заарландски метод на територията на държавни горски стопанства – Кости и Малко Търново и държавно...

500 декара с нови гори в ДГС – Генерал Тошево

500 декара с нови гори в ДГС – Генерал Тошево

500 декара нови гори ще бъдат създадени през следващите четири години в ДГС-Генерал Тошево. През есента ще бъдат залесени 169 декара, като при 86 декара от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси. До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори