Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

При съвместна акция на представители на ОД на МВР Разград и Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ е задържан Р. К. При проверка в дома на нарушителя, разпоредена от Районна  прокуратура Разград,  са открити замразени трупове и препарати на над 20 вида ...

Участвайте в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“

Участвайте в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“

Каним ученици от цялата страна, които обичат птиците или са участвали в уроците за малкия креслив орел с нас, да се включат в конкурса за рисунка „Земите и горите на орела“. Нарисувайте малък креслив орел в естествената му среда – в короната на дърво, където свива...

Следим пoлета на 10 малки кресливи орли за пръв път в България

Следим пoлета на 10 малки кресливи орли за пръв път в България

През последните две седмици екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави GPS-GSM предаватели на седем малки кресливи орли, с което общият брой на маркираните птици у нас стана десет. Три от предавателите бяха поставени през миналата година. Това е...

Д-р инж. Мартин Борисов: Заарландският метод е нова възможност за природосъобразно стопанисване на горите в България

Д-р инж. Мартин Борисов: Заарландският метод е нова възможност за природосъобразно стопанисване на горите в България

Над 150 лесовъди от стопанствата на СИДП, ЮИДП и ИАГ, както и граждани от екологични организации и НПО ще преминат през тази и следващата година обучение по прилагане на Заарландския метод, който цели запазване на хабитатите и природното многообразие в Източна...

Лесовъди се обучават на „Заарландския метод“

Лесовъди се обучават на „Заарландския метод“

Над 30 лесовъди от ИАГ, ЮИДП и СИДП през тази седмица ще преминат обучение за прилагане на Заарландския метод в изпълнение на проект "Земите и горите на орела". Организатори на проявата са експерти от ИАГ, а главен лектор е д-р инж. Мартин Борисов. Обучението се...

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

В следващите 10 дни 7 млади малки кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори