Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

800-1000 двойки от вида малък креслив орел гнездят в България, като това нарежда страната ни на първо място на Балканите. 85 гнезда на ценната птица са идентифицирани през последните три години, като част от проекта „Земите и горите на орела“, а орнитолозите отчитат...

Проведе се първият специализиран курс в България за квалификация и повишаване на капацитета на държавните институции против използването на отрови в дивата природа

Проведе се първият специализиран курс в България за квалификация и повишаване на капацитета на държавните институции против използването на отрови в дивата природа

Снимка: Добромир Добрев В периода 22–24 юни, 2022 г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Тракийски университет гр. Стара Загора, Главна дирекция „Национална полиция“ и Спасителен център за диви животни Зелени Балкани - Стара Загора проведоха...

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

На 21 май празнуваме Деня на екологичната мрежа Натура 2000

Снимка: © Димитър Градинаров Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, създадена, за да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на...

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Близо 200 деца от Върбица учиха и играха с горски педагози от Североизтока

Отличната съвместна работа между екипите на община Върбица и местното горско стопанство продължава. Благодарение на зам.-директорът на държавното горско стопанство, инж. Стела Атанасова, близо 200 деца от средното училище се включиха в уроци по Горска педагогика. По...

350 деца от Сливен участваха в уроци по горска педагогика

350 деца от Сливен участваха в уроци по горска педагогика

350 деца от гр. Сливен взеха участие в уроците по горска педагогика. Те се проведоха в периода 11–13 май 2022 г. от експерти от Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, част от екипа на проект „Мерки за опазване на малкия креслив...

Премиерата на „Отличниците на България“ събра деца и родители

Премиерата на „Отличниците на България“ събра деца и родители

В края на месец април се състоя премиерата на образователния филм „Отличниците на България“, който представихме заедно с „Приказка без край“ и Сугестопедия за деца „Жива приказка“. Пред 30 деца, родители и учители Димитър Градинаров от БДЗП разказа за видовете орли,...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори