Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Състоя се осмото заседание на надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“

Състоя се осмото заседание на надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“

Инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, откри осмото заседание на надзорния комитет по проект "Земите и горите на орела". Той поздрави екипа с напредъка по дейностите и отбеляза важността на поставените в рамките на проекта цели. Разработването...

Популацията на малкия креслив орел в България е стабилна

Популацията на малкия креслив орел в България е стабилна

България се нарежда на едно от първите места сред страните с най-много двойки от вида малък креслив орел. Това сочи проучване, направено по проект "Земите и горите на орела", чийто данни бяха докладвани от експерти от Българско дружество за защита на птиците в първия...

Екип на „Земите и горите на орела“ участва в световната конференция „Орлите на Палеарктика: изследване и опазване“

Екип на „Земите и горите на орела“ участва в световната конференция „Орлите на Палеарктика: изследване и опазване“

От 24-ти до 30-ти септември в Алмати, Казахстан, се проведе научна конференция, посветена на хищните птици в Палеарктика. В рамките на конференцията бяха обособени и срещи на световните работни експертни групи по опазването на царския орел, степния орел и ловния...

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Поставихме предавател на млад малък креслив орел в защитена зона „Ломовете“

Снимка: © Георги Георгиев През август екип на БДЗП постави GPS предавател на малко в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 зона „Ломовете“. Младата птица е кръстена на местен поддръжник на опазването на хищните птици и носи името Николай Милков. Устройствата се...

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

Двете малки в гнездо на малък креслив орел в Североизточна България успешно напуснаха гнездото

© Михаил Илиев През юли ви съобщихме за наблюдение на две малки в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 защитена зона „Батова“ в Североизточна България. През септември и двете малки успешно напуснаха гнездото. Това е първият документиран случай в България на...

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Струпване на над 100 малки кресливи орли в Западна Странджа

Снимка: © Светослав Цветанов На 15 септември екип на БДЗП наблюдава впечатляващо струпване от над 100 мигриращи малки кресливи орли в Западна Странджа. Птиците се хранили в обработваема нива с полевки. Наблюдението е направено по време на проверка на местообитания на...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори