Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Орлето Александрия с 400 кръстници

Орлето Александрия с 400 кръстници

Над 400 предложения за име на орлето от Александрия постъпиха в Североизточно държавно предприятие, малко след като обявихме, че търсим кръстник за пътешественик, прелетял от България до Зимбабве. Писателката Искра Урумова бе първата, която ни писа и предложи имената...

БНТ излъчи репотраж за малкия креслив орел, на който търсим име

БНТ излъчи репотраж за малкия креслив орел, на който търсим име

Североизточното държавно предприятие търси име за едно от малките кресливи орлета, на които поставихме сателитни предаватели тази година. Два от трите малки вече имат имена - Орлин и Пейчо, както ги кръстиха Изпълнителната агенция по горите и Югоизточното държавно...

Обявяваме победителите в конкурса за рисунка „Горите и земите на орела“

Обявяваме победителите в конкурса за рисунка „Горите и земите на орела“

Вече са ясни победителите в конкурса за рисунка „Горите и земите на орела“ организиран от ИАГ, БДЗП и СИДП. Членовете на журито признаха, че са били изключително затруднени в избора си, защото участниците са вложили много труд и талант, за да предадат своя поглед към...

Редки видове птици се впускат в полет по линиите на Софийското метро за Световния ден на птиците

Редки видове птици се впускат в полет по линиите на Софийското метро за Световния ден на птиците

По повод Световния ден на мигриращите птици екраните в софийското метро ще излъчват два дни (8-ми и 9-ти октомври) видео, посветено на едни от най-редките мигриращи видове у нас – египетския лешояд, червеногушата гъска и малкия креслив орел. Инициативата цели запознае...

Малък креслив орел с поставен предавател у нас загина от токов удар в Турция

Малък креслив орел с поставен предавател у нас загина от токов удар в Турция

Един от маркираните това лято с GPS/GSM предаватели малки кресливи орли от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП ) загина преди няколко дни в района на град Коня, Турция. След като данните от предавателя показват, че нещо с птицата не е наред, колеги...

ИА Добруджа: Продължава съхненето на дърветата от вида ясен в поясите, ще се стигне до сеч

ИА Добруджа: Продължава съхненето на дърветата от вида ясен в поясите, ще се стигне до сеч

Застрашителното съхнене на дърветата от вида ясен в поясите продължава. Процесът, който започна още през 2020 г., се усложнява все повече и засяга все по-големи площи от поясите в части от Североизточна България. Днес на място до един от поразените пояси на...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори