Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Празнуваме Деня на орела в Общински културен институт „Красно село“ в София

Празнуваме Деня на орела в Общински културен институт „Красно село“ в София

Снимка: Голям креслив орел, © Светослав Спасов Заповядайте на 27 юни (четвъртък) от 14 до 17:30 часа в Общински културен институт „Красно село“, София, да отпразнуваме заедно Националния ден на орела. Ще запознаем всички гости  с интересни факти за едни от...

Гнездо на малък креслив орел чака своя обитател

Гнездо на малък креслив орел чака своя обитател

Снимка: © Нестор Домусчиев По време на обход на 29.04.2024 г. в района на дейност на ТП ДГС Цонево беше установено наличието на гнездо на малък креслив орел. От кадрите личи, че има следи от подновяването му през тази пролет. В насаждението е извеждана сеч, която не е...

Струпване на 14 малки кресливи орли край Букурещ

Струпване на 14 малки кресливи орли край Букурещ

Снимка: © Георги Георгиев На 29 май екип на БДЗП наблюдава струпване на 14 малки кресливи орли в обширна нива с люцерна край Букурещ, Румъния. Борислава – една от птиците с поставен GPS предавател, бе наблюдавана също да се храни там. Тя бе и причината за посещението...

Малкият креслив орел Илия e наблюдаван край Добрич

Малкият креслив орел Илия e наблюдаван край Добрич

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП Преди дни край Добрич беше наблюдаван и фотографиран един от маркираните с предаватели малки кресливи орли, животът на които следим с интерес. Илия се появи през лятото на 2022 г. като рожба на двойка с територия в близост до село...

Орлето Илия вече е в България

Орлето Илия вече е в България

Снимка: Михаил Илиев Две години след като се появи на бял свят орлето Илия се завърна на родна земя. Рано тази сутрин малкият пътешественик премина през българо-турската граница и вече се намира в близост до Бургас. Кресливото орле се излюпи през 2022 година в гнездо...

Училище сред природата

Училище сред природата

Снимки: Полина Христова/ БДЗП В изпълнение на учебната програма на часа на класа, раздел II, на 15 април 2024 г. учениците от VIа клас на СУ „Васил Левски“ – Крумовград  с ръководители Веселин Тосков и Албена Вранчева  реализираха еднодневна  образователна екскурзия,...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори