Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на ДЛС-Балчик и ДГС-Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до Кардам и село...

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

Д-р М. Борисов: Проектът „Земите и горите на орела“ е един от най-интересните, по които имах шанс да работя

С връчване на сертификати на участниците приключи поредното пето обучение по прилагане на Саарландския метод, финансирано по проект „Земите и горите на орела“. Водещият теоретичната и практическа част д-р Мартин Борисов припомни на лесовъдите от МЗХ, ИАГ, РДГ,...

Oрлето Илия стартира своята миграция до Африка

Oрлето Илия стартира своята миграция до Африка

© Pavel Stepanek Орлето Илия, което се излюпи през миналата година в близост до добричкото село Александрия, пое по дългия път към Африка. За разлика от останалите птици, които получиха предаватели по проекта „Земите и горите на орела“, Илия не се завърна в България,...

Провежда се обучение за прилагане на Саарландския метод в иглолистни гори

Провежда се обучение за прилагане на Саарландския метод в иглолистни гори

Пето поред обучение за прилагане на Саарландския метод се провежда през тази седмица в ДГС-Смолян. Обучението е част от проект „Земите и горите на орела“, като за първи път се организира в иглолистни гори. Лектор на проявата отново е д-р инж. Мартин Борисов, водещ...

Резултати от проучването на видовия състав и обилието на основни видове дребни бозайници, част от диетата на малкия креслив орел

Резултати от проучването на видовия състав и обилието на основни видове дребни бозайници, част от диетата на малкия креслив орел

Готови са финалните резултати от проведеното проучване върху видовия състав и обилието на основни хранителни видове дребни бозайници, влизащи в състава на диетата на малкия креслив орел, като индикатор за оценка на въздействието на различни практики за управление на...

Първи за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с две малки

Първи за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с две малки

© Михаил Илиев За първи път в страната ни екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрира гнездо на малък креслив орел с две малки в него. Успешното отглеждане на две малки е изключително рядко явление за този вид – обикновено двойката отглежда...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори