Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

В новосъздадените гори, по проект „Горите и земите на орела“, започна почистването на избуялите след обилните дъждове треви. Междуредията в младите насаждения се обработват машинно, но растителността около фиданките се плеви на ръка и след това се окопава. Първото...

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от III и IV клас на бургаските основни училища "Георги Бенковски" и „Елин Пелин" участваха в уроци по горска педагогика. В периода 02-04 юни 2021 г. бяха проведени 4 обучителни кампании, в които се включиха 80 ученици. Уроците се проведоха на открито и децата...

Представихме малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив

Представихме малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив

Екип на LIFE проекта „Земите и горите на орела“ представи малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив на 29 май 2021 г. Близо 2000 души посетиха събитието, което се организира по повод Международния дeн на детето, а негови организатори бяха Регионална народна...

Създадохме нови лесозащитни пояси

Създадохме нови лесозащитни пояси

Работна среща на екипа по проект „Горите и земите на орела“ се проведе през тази седмица на територията на Североизточно държавно предприятие. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за защита на птиците, Министерството на околната среда и...

Следете придвижванията на малките кресливи орли с предаватели

Следете придвижванията на малките кресливи орли с предаватели

Кубрат, Тервел и Свобода – това са имената на  малките кресливи орли, на които през юли 2020 поставихме сателитни GSM предаватели. Оттогава следим полета и поведението им по време на първите им есенни и пролетни миграции. Кубрат – малкият креслив орел, излюпил се в...

Екипи на БДЗП откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас

Екипи на БДЗП откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас

Само за месец броят на известните гнезда на малкия креслив орел във важни за вида територии в страната нарасна с 37. Между 10 април и 10 май четири екипа на Българското дружество за защита на птиците проведоха теренни проучвания в защитените зони от Натура 2000 в...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори