Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Орелът Илия започна своята първа миграция

Орелът Илия започна своята първа миграция

Снимка: © Михаил Илиев Малкият креслив орел Илия пое по дългия път на юг. Припомняме, че в началото на месец август край добруджанското село Александрия Илия беше маркиран с GPS предавател от специалисти от Българското дружество за защита на птиците. Проследяването на...

Орлето Илия получи сателитен предавател

Орлето Илия получи сателитен предавател

Ново орле, излюпено през тази година в гнездо до добричкото село Александрия, се сдоби с предавател. Орнитолози от Българското дружество за защита на птиците успяха днес да стигнат до гнездото, да поставят предавателя и да определят пола на пернатото. Птицата е мъжка,...

Уроци в гората за децата от Тервел

Уроци в гората за децата от Тервел

Близо 100 деца от Тервел се включиха в уроци за гората, организирани от директора на ловното стопанство в града инж. Георги Ботев. През последните дни на малчуганите от градините и летните забавачки гостуваха горски педагози от ДГС-Провадия, СИДП и ПП „Шуменско...

Наши лесовъди посетиха Германия за обмяна на опит

Наши лесовъди посетиха Германия за обмяна на опит

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен и териториалните му поделения посетиха Германия с цел да се запознаят с прилагането на т.нар. Заарландски метод в иглолистни гори. Делегацията бе посрещната от д-р инж....

Проведохме курс по горска педагогика за лесовъди

Проведохме курс по горска педагогика за лесовъди

В периода от 05.07.2022 г. до 08.07.2022 г., се проведе обучение по горска педагогика – първо ниво, на тема „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Обучителният курс се проведе от Центъра за продължаващо обучение към...

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

На среща на проекта представихме напредъка и свършената работа

800-1000 двойки от вида малък креслив орел гнездят в България, като това нарежда страната ни на първо място на Балканите. 85 гнезда на ценната птица са идентифицирани през последните три години, като част от проекта „Земите и горите на орела“, а орнитолозите отчитат...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Партньори