Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

В следващите 10 дни 7 млади малки кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които...

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

През юни започна първото отглеждане на фиданките в полезащитните горски пояси на територията на СИДП – гр. Шумен, по проект „Земите и горите на орела“. Механичното почистване на междуредията в поясите беше направено бързо, но самото окопаване на фиданките ще отнеме...

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. До това заключение стигнаха експерти от Института за гората към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна,...

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

Урок за орлите възпитава децата как и защо да опазваме природата

120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство-Варна, Държавно горско стопанство-Шумен и Североизточно държавно предприятие. Малчуганите чуха интересни факти за малкия...

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

Започна отглеждането на културите, създадени по проект „Земите и горите на орела“

В новосъздадените гори по проект „Горите и земите на орела“ започна почистването на избуялите след обилните дъждове треви. Междуредията в младите насаждения се обработват машинно, но растителността около фиданките се плеви на ръка и след това се окопава. „Първото...

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от Бургас играха и учиха за дивите животни

Деца от III и IV клас на бургаските основни училища „Георги Бенковски" и „Елин Пелин" участваха в уроци по горска педагогика. В периода 02–04 юни 2021 г. бяха проведени 4 обучителни кампании, в които се включиха 80 ученици. Уроците се проведоха на открито и децата...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори