Срещи на Надзорния комитет и на екипа на проекта предстоят

Срещи на Надзорния комитет и на екипа на проекта предстоят

Надзорният комитет по проект „Земите и горите на орела“ ще проведе шестото си заседание на 23.11.2022 г. на територията на ДГС-Нова Загора. Паралелно с надзора, в периода 23-24.11. ще бъде и втората изнесена среща на екипа за управление и изпълнение. Основната цел на...
Уроци по горска педагогика се проведоха в Шумен

Уроци по горска педагогика се проведоха в Шумен

Снимки: Татяна Димитрова/СИДП Горски педагози от СИДП, ДПП „Шуменско плато“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ проведоха урок със 75 деца от първи клас на СУ „Йоан Екзарх“ в Шумен. Помагаха им и две служителки на РДГ-Шумен, които от месец участват във всички...
Фотокапани разкриват интересни факти за живота и поведението на малкия креслив орел

Фотокапани разкриват интересни факти за живота и поведението на малкия креслив орел

Фотокапани разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството. Резултатите от проучването показват, че доставянето на храна за новоизлюпеното малко се извършва...
С какво се храни малкият креслив орел

С какво се храни малкият креслив орел

Готови са първоначалните резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в Югоизточна България. От 30 гнездови находища на вида са събрани хранителните остатъци, включващи кости, пера, погадки в и под гнездата, както и по местата за почивка, които птиците...
„Преподавателската работа ми е в кръвта“ – интервю с инж. Мартин Борисов

„Преподавателската работа ми е в кръвта“ – интервю с инж. Мартин Борисов

Близо 30 експерти от ИАГ, РДГ, СИДП, ЮИДП и териториалните поделения на двете предприятие се включиха в третото поред обучение по Заарландския метод, което е част от проект „Земите и горите на орела“ на програма LIFE. В рамките на три дни д-р инж. Мартин Борисов...
„Има каузи, които са за цял живот“ – интервю с инж. Николай Василев

„Има каузи, които са за цял живот“ – интервю с инж. Николай Василев

Инж. Николай Василев е завършил ЛТУ-София през 2003 г., специалност „Горско стопанство“. От дипломирането си до момента работи в ИАГ. В проект „Земите и горите на орела“ изпълнява длъжността експерт „Горска политика и анализи“. Представяме ви кратко интервю с него. –...