Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Участниците в първия надзорен съвет на проект „Земите и горите на орела“ се обединиха около мнението, че въпреки извънредната обстановка с страната и света, стартът на проекта е бил успешен. В средата на миналата седмица, вземайки под внимание всички необходими мерки...
Дари гора за орела

Дари гора за орела

По повод 27 юни – Ден на орела стартира кампания „Дари гора за орела“. Кампанията има за цел да се съберат средства необходими за полагането на грижи за новосъздадена гора за малкия креслив орел. След засаждането на гората, за да оцелеят младите дръвчета, е нужно да...
Започна възстановяване на 119 дка полезащитни пояси

Започна възстановяване на 119 дка полезащитни пояси

Започна възстановяването на 119 декара полезащитни горски пояси в две стопанства от системата на Североизточното държавно предприятие (СИДП). 37 декара от тях са на територията на ДГС-Добрич, а 82 декара на ДЛС-Балчик. Дейностите по възстановяване на полезащитните...
„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дървото на бъдещето“ е резултат от иновативната лесовъдна практика, наречена „Заарландски метод“. Пряката и дългосрочна цел от прилагането на метода е извеждането на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. При тази практика се използва...
Старите гори в България сред финалистите за награда Натура 2000

Старите гори в България сред финалистите за награда Натура 2000

Инициативата за опазване на старите гори в България се състезава за Европейската награда Натура 2000. Тя е добър пример за обединяване на усилия от страна на държавата и неправителствения сектор в името на природата. Номинацията е в категорията „съгласуване на...
План за спасяване на планетата

План за спасяване на планетата

Европейската комисия излезе с дългоочаквана Стратегия за биологичното разнообразие и селското стопанство. Документите ще представят основните характеристики на политиките на ЕС в областта на биоразнообразието и селското стопанство за следващото десетилетие. Приети по...