„Земите и горите на орела“ работи за цялото общество

„Земите и горите на орела“ работи за цялото общество

„Проектът „Земите и горите на орела“ е изключително важен за всички нас, защото той спомага за запазване на биоразнообразието в горите ни, а това е приоритет не само за работещите в сектор Гори, но и за цялото ни общество. С реализирането му ще стигнем до по-голям...
Илия лети над Танзания

Илия лети над Танзания

Орлето Илия, на което през август орнитолози от БДЗП поставиха предавател, от няколко дни лети на територията на Танзания. Малкото птиче започна миграцията си към Африка на 13 септември и вече пресече границите на 12 държави, като последно премина през Демократична...
Инж. Дора Данабашева: Благодарение на програма LIFE станахме част от една значима общност

Инж. Дора Данабашева: Благодарение на програма LIFE станахме част от една значима общност

Инж. Данабашева, Вие сте един от най-опитните служители в системата на горите, работили сте в РДГ и ЮИДП, много колеги се учат от Вас, но въпреки това бяхте сред първите, които се включиха в обучението по прилагане на Заарландския метод, което се финансира от проекта...
Срещи на Надзорния комитет и на екипа на проекта предстоят

Срещи на Надзорния комитет и на екипа на проекта предстоят

Надзорният комитет по проект „Земите и горите на орела“ ще проведе шестото си заседание на 23.11.2022 г. на територията на ДГС-Нова Загора. Паралелно с надзора, в периода 23-24.11. ще бъде и втората изнесена среща на екипа за управление и изпълнение. Основната цел на...
Уроци по горска педагогика се проведоха в Шумен

Уроци по горска педагогика се проведоха в Шумен

Снимки: Татяна Димитрова/СИДП Горски педагози от СИДП, ДПП „Шуменско плато“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ проведоха урок със 75 деца от първи клас на СУ „Йоан Екзарх“ в Шумен. Помагаха им и две служителки на РДГ-Шумен, които от месец участват във всички...
Фотокапани разкриват интересни факти за живота и поведението на малкия креслив орел

Фотокапани разкриват интересни факти за живота и поведението на малкия креслив орел

Фотокапани разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството. Резултатите от проучването показват, че доставянето на храна за новоизлюпеното малко се извършва...