Снимка: ИАГ

Горски педагози от ИАГ и СИДП гостуваха на Българското средно училище „Христо Ботев“ и детската градина в Братислава. Инж. Любка Върбева и Татяна Димитрова изнесоха урок пред децата от четвърта група на забавачката, а с големите ученици от школото учиха по книжката „Приказки от гнездото“, която по достъпен начин запознава децата с една от ценните защитени птици в България – малкия креслив орел. В училището учат повече словашки деца, които показаха завидни умения в четенето на български, както и в познаването на нашата граматика и лексика. Школото е притегателен център и за български ученици, избрали родната образователна система, които всеки ден пътуват от Австрия и Унгария.

По време на пребиваването си в словашката столица горските педагожки се срещнаха с директорката на БСУ „Христо Ботев“ Добрина Банова, която благодари на всички, които се включиха в кампанията „Книги за Братислава“, чрез която бе обновен фондът на училищната библиотека. Според г-жа Банова дарението е част от просветителската дейност за разпространение на българската книга, език и култура сред българската общност зад граница.

Уроците по Горска педагогика в Братислава, както и дарителската кампания са част от проекта на ИАГ „Земите и горите на орела“.