Близо 100 деца от Тервел се включиха в уроци за гората, организирани от директора на ловното стопанство в града инж. Георги Ботев. През последните дни на малчуганите от градините и летните забавачки гостуваха горски педагози от ДГС-Провадия, СИДП и ПП „Шуменско плато“.

По време на заниманията децата се срещнаха с малките кресливи орлета от „Приказки от гнездото“, строиха гнездо, ловиха насекоми и влечуги за храна на малките пилета. В часовете на открито малките ученици разбраха защо орлите строят гнездото си на високи дървета, кои са естествените врагове на тези ценни птици и какво трябва да направим, за да ги опазим, а и да увеличим броя им.
По-големите ученици от летните клубове в града се научиха да разпознават следите на дивите животни и птици, техните навици и къде можем да ги срещнем в горите. Чрез забавни игри децата разбраха как ловуват паяците, кога и с какво се хранят дивите прасета и мн.др.
Уроците по Горска педагогика в Тервел са част от проекта на ИАГ „Земите и горите на орела“, който се осъществява благодарение на програма LIFE.