Предаватели

Проследяваме пътя на малките кресливи орли Кубрат, Тервел и Бояна. Това са първите птици от вида, маркирани със сателитен предавател в България. Устройствата са поставени на младите птици, преди да направят първия си полет през юли 2020 г. в защитените зони от Натура 2000 „Сакар“, „Дервентски възвишения“ и „Западна Странджа“.

Проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия ще послужи за идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция, ще позволи да бъде проучен по-дълбоко вида и най-вече да бъде получена по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на малкия креслив орел.

1 месец
1 месец
3 месеца
6 месеца
Година
Всичко
Предаватели
Зареждане...