Предаватели

Проследяваме пътя на 12 малки кресливи орли, маркирани със сателитен предавател в България. Устройствата са поставени на младите птици, преди да направят първия си полет между 2020 и 2023 г. в защитените зони от Натура 2000 „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Суха река“ и Природен парк „Русенски Лом“.

Проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия ще послужи за идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция, ще позволи да бъде проучен по-дълбоко вида и най-вече да бъде получена по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на малкия креслив орел.

Кубрат – маркиран на 23.07.2020 г. близо до с. Сливово (Западна Странджа). В момента зимува в Зимбабве.

Тервел – маркиран на 24.07.2020 г. близо до с. Мелница (Дервентски възвишения). Орелът сваля предавателя си на 3.08.2023 г. до с. Синьо Камене (Западна Странджа). Предавателят е намерен.

Свобода – маркирана на 24.07.2020 г. близо до с. Сакарци (Сакар). В момента зимува в делтата на р. Окаванго, Ботсвана.

Миролюба – маркирана на 22.07.2021 г. близо до с. Миролюбово (Еминска планина). Последен сигнал на 2.10.2023 г. от Судан. Изчезнала по време на есенната миграция. Съдбата й е неизвестна.

Георги – маркиран на 27.07.2021 г. до с. Лалково (Дервентски възвишения). В момента е в Замбия, но зимува основно в делтата на Окаванго.

Иглика – маркирана на 27.07.2021 г. до с. Иглика (Дервентски възвишения). Последен сигнал на 18.10.2021 г. от Замбия, близо до границата с Демократична република Конго. Изчезнала по време на есенната миграция. Съдбата й е неизвестна.

Орлин – маркиран на 27.07.2021 г. до с. Сливово (Западна Странджа). Последен сигнал от 9.02.2023 г. от парка Крюгер, Южна Африка. Изчезнал по време на зимуването. Съдбата му е неизвестна.

Борислава – маркирана на 28.07.2021 г. до с. Кошов (Русенски Лом). В момента зимува в Замбия.

Александрия – маркирана на 29.07.2021 г. до с. Александрия (Суха река). Последен сигнал на 30.01.2022 г. от Ботсвана, близо до границата с Южна Африка. Изчезнала по време на зимуването. Съдбата й е неизвестна.

Хайдушка – маркирана на 4.08.2021 г. близо до с. Странджа (Западна Странджа). Загинала от електрически ток по време на есенната миграция на 14.09.2021 г. до с. Ердогду, Турция. Предавателят е върнат и поставен отново на друга птица следващата година.

Илия – маркиран на 4.08.2022 г. до с. Александрия (Суха река). В момента зимува в Замбия.

Николай Милков – маркиран на 20.07.2023 г. до с. Кошов (Русенски Лом). Последен сигнал на 27.11.2023 г. от Зимбабве, близо до границата със Замбия и Ботсвана. Изчезнал по време на зимуването. Съдбата му е неизвестна.

1 месец
1 месец
3 месеца
6 месеца
Година
Всичко
Предаватели
Зареждане...