Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Изследване на състоянието на ясеновите пояси в Североизточна България

Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. До това заключение стигнаха експерти от Института за гората към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна,...