Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

Започна отглеждането на новите пояси в Добруджа

През юни започна първото отглеждане на фиданките в полезащитните горски пояси на територията на СИДП – гр. Шумен, по проект „Земите и горите на орела“. Механичното почистване на междуредията в поясите беше направено бързо, но самото окопаване на фиданките ще отнеме...