Приказки от гнездото

Приказки от гнездото

Нова детска книжка „Приказки от гнездото“ разказва за малкия креслив орел. Книжката е написана от експерти от Североизточното държавно предприятие (СИДП), а илюстрациите към нея са на младия шуменски художник Сава Хаджиминчев. Художникът успява за по-малко от месец да...
„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дървото на бъдещето“ е резултат от иновативната лесовъдна практика, наречена „Заарландски метод“. Пряката и дългосрочна цел от прилагането на метода е извеждането на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. При тази практика се използва...