Приказки от гнездото

Приказки от гнездото

Нова детска книжка „Приказки от гнездото“ разказва за малкия креслив орел. Книжката е написана от експерти от Североизточното държавно предприятие (СИДП), а илюстрациите към нея са на младия шуменски художник Сава Хаджиминчев. Художникът успява за по-малко от месец да...