„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дървото на бъдещето“ е резултат от иновативната лесовъдна практика, наречена „Заарландски метод“. Пряката и дългосрочна цел от прилагането на метода е извеждането на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. При тази практика се използва...