© Pavel Stepanek

Орлето Илия, което се излюпи през миналата година в близост до добричкото село Александрия, пое по дългия път към Африка. За разлика от останалите птици, които получиха предаватели по проекта „Земите и горите на орела“, Илия не се завърна в България, а остана на територията на Турция, в близост до столицата на южната ни съседка Анкара.

Според орнитолозите от БДЗП малкото кресливо орле е намерило достатъчно храна в района и затова е прекарало лятото там. Пернатият пътешественик два пъти ходи на море, като посети черноморския курорт Хераклея Понтика, а през почивните дни в края на миналата седмица прелетя и покрай градовете Мерсин и Искендерун на Средиземно море.

През следващите дни всеки може да следи полета на орлето чрез сайта на проекта, като се надяваме малката птичка от Добруджа да стигне безпрепятствено до мястото си за зимуване.

Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ (LIFE18 NAT/BG/001051) е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г. Сега, с втория проект, усилията на Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците и двете горски предприятия Североизточно държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие отново са насочени към опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България.