51 декара с нови гори ще бъдат залесени до края на годината в ДЛС Балчик в рамките на проекта „Земите и горите на орела“. Двайсет и девет декара вече са залесени с церови фиданки през пролетта. Това са три пояса в землището на село Пряспа и въпреки високата влажност през това лято и значителното затревяване те са в много добро състояние.

Останалите 22 декара са разположени в близост до село Селце. Там е извършена почвоподготовка и залесяването ще бъде с жълъд купен от ДГС-Върбица. От стопанството изчакват валежите да спрат, за да започнат работа.

© СИДП

© СИДП

Едновременно с есенното залесяване върви и изсичането на шест от изсъхналите ясенови пояси. При половината работата вече е приключила, а при останалите ще бъде финализирана в края на месеца. През есента на 2022 година на мястото на премахнатите пояси ще се извърши залесяване с дървесни видове, типични за Североизточна България и по-устойчиви на променените климатични условия.