500 книги достигнаха днес в българското училище в Братислава по идея на горските служители от Североизточно държавно предприятие, Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие.

Много граждани, екипът на варненска книжарница, момичетата от „Хеликон“ в Шумен, експерти от СИДП, ИАГ, ПП „Витоша“, ГСС – София, дариха книги за Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава. Най-много томове с българска художествена литература събраха преподаватели и ученици от СУ „Христо Ботев“ в Айтос.

Благотворителната кампания „Книги за Братислава“ е част от проекта „Земите и горите на орела“. Целта му е да бъде защитен малкият креслив орел, а работещите по него държат децата в страната и зад граница да разберат защо е важно да поддържаме екологичното равновесие, какво трябва да направим за да опазим ценни хабитати обитавани от животни, птици и влечуги, които са важни за всички нас.