31 експерти от ИАГ, СИДП, ЮИДП, РДГ-Шумен, РДГ-Бургас, РДГ-Сливен и РДГ-Варна ще участват през тази седмица в обучение за прилагане на Заарландския метод. Обучението ще се проведе на територията на ДЛС-Шерба и е част от проекта „Земите и горите на орела“.

Инж. Николай Василев от ИАГ откри втората среща за работа по метода, като обясни пред колегите си, че предстоят още три обучения, в които ще участват около 90 лесовъди. Обучението през тази седмица ще бъде заснето и от него ще бъдат изработени два обучителни филма – по-дълъг и по-кратък.

Лекциите и практическите занятия ще води д-р инж. Мартин Борисов – един от хората, които се опитват да наложат Заарландския метод в България. Пред присъстващите той обясни, че методът се прилага в България от 2007 година, след проект на ИАГ и Германското дружество за техническо сътрудничество /GTZ/. Още тогава лесовъди от страната са преминали обучение, но благодарение на срещите, финансирани по проекта „Земите и горите на орела“ още около 150 лесовъди ще получат знания не само за екологичното, но и за икономическото значение на метода.