Експерти от ИАГ, СИДП, ЮИДП и Регионалните дирекции по горите в Шумен, Бургас, Сливен и Варна участват през тази седмица в обучение за прилагане на Заарландския метод. Целта му е да бъдат отгледани дървета на бъдещето с изключително качествена дървесина, която се продава на много високи цени на световните пазари. Методът е много важен не само от икономическа, но и от екологична гледна точка.

Лектор на проявата е д-р инж. Мартин Борисов, който е един от водещите лесовъди, опитващи се да наложат Заарландския метод в България. Пред присъстващите той обясни, че методът навлиза в страната ни през 2007 година, след проект на ИАГ и Германското дружество за техническо сътрудничество /GTZ/. Още тогава наши лесовъди са преминали обучение, но методът все още не се наложил при нас, като се работи само в няколко отдела на източните държавни предприятия /СИДП и ЮИДП/. Инж. Борисов каза, че методът вече се е доказал в едноименната немска провинция и Франция и той се надява, че след поредицата от обучения през тази година ще започне по-масовото му прилагане в страната ни.

150 лесовъди от страната ще се включат в семинарите за работа по Заарландския метод, като обучението им се финансира от проект „Земите и горите на орела“. Обучението през тази седмица се провежда на територията на ДЛС-Шерба, като днес е вторият работен ден на терен.