Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на ДЛС-Балчик и ДГС-Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до Кардам и село Йовково.

Първият пояс е с площ 43 декара, а вторият е 7 декара. Площите и на четирите места са почистени, извършена е и почвоподготовка. Залесяването ще се извърши с жълъд, като заместник директорите на двете стопанства споделиха притесненията си от качеството на семената през последните няколко години. Ако не бъде събрано достатъчно количество качествени жълъди от поделенията имат готовност да закупят от другите стопанства в системата на СИДП.

Залесяването на новите пояси в Балчик и Генерал Тошево се извършва със средства от проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE.