© Йорданка Горанова

През март и април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) инсталира фотокапани в пет гнезда на малък креслив орел в защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, като за пръв път тази година бе монтиран фотокапан и в Северна България – в защитена зона „Суха река“.

Целта на тези устройства е да се събере важна информация за поведението и биологията на вида, както и за наличието на заплахи. Чрез събраните данни ще се установят хранителните навици на птиците, гнездовото им поведение, свързано с отглеждане на малките, както и наличието на неприятели от различен характер.

Досега анализът от фотокапаните ни разкри интересна информация за родителските задачи по време на инкубационния период – мътене, осигуряване на храна и ремонт на гнездото. Мъжките са отговорни основно за строежа и ремонта на гнездата и доставките на храна, женските извършват мътенето и храненето на малките. Кадрите разкриват и предпочитания за време на ловуване – преди обед, когато температурите не са толкова високи. Основна храна са гущерите и полевките. Използвайки фотокапаните се установява големият брой гущери в храната, вид от който почти не остават остатъци след храненето на орлите.

Дейността се изпълнява в рамките на проект „Земите и горите на орела“,  финансиран от програма LIFE на ЕС.