Фотокапани разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството.

Резултатите от проучването показват, че доставянето на храна за новоизлюпеното малко се извършва основно от мъжката птица. С нарастване на малкото нуждата от храна се увеличава, като все по-активно започва да се включва с набавянето й и женската. През осмата седмица от развитието на младата птица, когато тя е достигнала почти пълното си развитие, се отчита силно увеличение на средните за ден доставки на храна. Сред най-честите жертви са гущерите и полевките. В менюто на малкия креслив орел попадат също различни видове дребни гръбначни животни.

Изследването ясно демонстрира различните роли в процеса на размножаване на малкия креслив орел. Докато мъжките са отговорни  най-вече за строежа и ремонта на гнездата и доставките на храна, женските извършват основно мътенето и храненето на малките.

Проучванията с фотокапани са неинвазивен начин за наблюдение на популациите на дивите животни. Въпреки че най-често се използват за изследване на средни и големи видове бозайници, тези устройства могат да осигурят полезна екологична информация и за някои слабо проучени видове птици. Фотокапаните са снабдени със сензори за движение и заснемат птиците пред тях, без да ги безпокоят. Поставят на достатъчно разстояние (обикновено 1,5 – 3 м) от гнездото в последните дни на март, преди пристигането на птиците. За периода 2019 -2021 г. са поставени фотокапани в пет гнезда и заснети 141 985 снимки. Три от фотокапаните са поставени в гнезда на малки кресливи орли в защитена зона „Западна Странджа“, а две – в зона „Сакар“.

През пролетта на 2022 г. за пръв път тази година бе монтиран и фотокапан и в Северна България – в защитена зона „Суха река“.

Резултатите от проучването потвърждават значимостта от опазването на местообитанията и на видовете от хранителната верига в тях, осигуряващи достатъчно количество за изхранването на новите поколения на малкия креслив орел. В бъдеще тези резултати могат да се комбинират успешно с данни от GPS предаватели за придвижванията, миграцията, гнездовата фенология, поведение на малките кресливи орли и да се направи цялостно пространствено проучване за вида. Това ще подпомогне да се установят повечето значими проблеми и заплахи за него и впоследствие да се приложат конкретни природозащитни мерки.

Дейността се изпълнява в рамките на проект „Земите и горите на орела“,  финансиран от програма LIFE на ЕС.