Снимки: Полина Христова/ БДЗП

В изпълнение на учебната програма на часа на класа, раздел II, на 15 април 2024 г. учениците от VIа клас на СУ „Васил Левски“ – Крумовград  с ръководители Веселин Тосков и Албена Вранчева  реализираха еднодневна  образователна екскурзия, чрез участие в събитие за ученици „Седмица на гората“ в Природозащитен център (ПЗЦ) „Източни Родопи“, гр. Маджарово, организирано от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), съвместно със своите партньори от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), гр. София.

Събитието е част от традиционното отбелязване на Седмицата на гората. Програмата включваше участие на учениците ни в следните дейности: открит урок с експерти от Изпълнителната агенция по горите, демонстрация и запознаване с екипа за борба с отровите в дивата природа на БДЗП, горска педагогика – образователни занимания за деца с експерти лесовъди, лекция в информационната зала на ПЗЦ „Източни Родопи“. В събитието участваха и ученици от ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница, област Кърджали, и СУ „Димитър Маджаров“ гр. Маджарово, област Хасково.

Преди събитието посетихме най-многочислените колонии на  белоглавия лешояд – природна забележителност „Кован кая“ и меандрите на река Арда край Маджарово.

Полина Христова, отговорник членство и образователни дейности в БДЗП, ни посрещна и приветства с „Добре дошли!“ в Природозащитния център и ни запозна с програмата на събитието, след което даде думата на Николай Терзиев – отговорник природозащитни дейности и водач на екипа за борба с отровите в дивата природа на БДЗП. Той се грижи за единствения четирикрак член на екипа на БДЗП – кучето Барс. Двамата са постоянно заедно, дори и когато не са в акция за търсене на отровни примамки в дивата природа. Освен с кучета, Николай е изключително успешен и в работата с децата и е „запалил“ за природата много млади последователи. Отличителен негов белег е неслизащата от лицето му усмивка. Барс е част от семейството на своя водач Николай  повече от четири години. Барс и Николай са силен екип – готов да реагира веднага при необходимост, за да търси отровни примамки или отровени животни в дивата природа. Барс е щур, симпатичен, неуморен търсач и много игрив, заради което от време на време сваля усмивката от лицето на своя стопанин. След разказа за историята на Барс и дейностите, които са изпълнили до момента Николай и Барс направиха демонстрация. Кучето Барс стана любимец на всички наши ученици, които трудно се разделиха с него.

Втората дейност, в която се включиха шестокласниците бе „училище сред природата“ с гл. експерти Петя Пашова и Нестор Домусчиев  от Изпълнителната агенция по горите, което беше проведено в дъбовата гора до ПЗЦ „Източни Родопи“. Те направиха открит урок относно начините и методите за възобновяване в горите и приложимото горско законодателство, свързано с опазването и контрола на дейностите в горските територии. На територията на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ в община Маджарово на учениците беше показано как да разпознават видовете дъбове, които се срещат – благун, летен дъб, цер, по техните плодове, листа и кора. Децата се запознаха и с дейностите които са забранени и разрешени в защитените територии. Експертите от ИАГ разказаха и за най-често срещаните животни, тяхната биология, опазване и стопанисване и разпознаване по следи, както и мероприятия за подхранване, начините на лов. На децата беше обяснено значението и целта на извеждането на сечи в горите, като бяха запознати с отгледните, възобновителните и санитарните сечи, начините за разпознаване на законна от незаконна сеч. На терен децата се запознаха с основните параметри на горските карти и как да се ориентират, като използват посоките на света.

Мероприятието беше проведено, като част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ Life18 NAT/BG/001051 по програма Life на Европейския съюз.

След кратка почивка бе проведена следващата дейност – горска педагогика. Учениците участваха в образователни занимания заедно с експерти лесовъди. Те имаха възможност да редят пъзели на широколистни и иглолистни видове дървета и техните семена. Научиха се да познават видовете дървета по техните семена. Забавно, интересно и образователно бе в часа по горска педагогика.

Последната дейност, включена в програмата бе срещата ни в информационната зала на ПЗЦ „Източни Родопи“ с Ваня Ангелова от БДЗП, която представи дейностите на БДЗП, свързани с опазване на лешоядите в България. Учениците научиха за видовете лешояди, които се срещат в България, техните местообитания в България и по-конкретно в Маджарово и Студен кладенец. Показани им бяха техни макети в реални размери. Учениците ги разгледаха, пипнаха, като всеки ученик се снима за спомен с макетите на лешоядите. Учениците разгледаха и различни интерактивни табла в информационната зала. Един интересен урок по опазване на видовете птици в България.

За участниците този ден, това училище сред природата ще остане дълбоко в съзнанието на учениците, на експертите от ИАГ, на представителите на БДЗП. Всички членове на  БДЗП – учители и ученици – с нетърпение очакваме следващото събитие.