Участниците в първия надзорен съвет на проект „Земите и горите на орела“ се обединиха около мнението, че въпреки извънредната обстановка с страната и света, стартът на проекта е бил успешен.

В средата на миналата седмица, вземайки под внимание всички необходими мерки за ограничаване разпространението на COVID 19, се проведе първия надзорен съвет на проекта. В него, на живо и онлайн, участие взеха 10 представители на партньорите на проекта – Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия и Българско дружество за защита на птиците.

„Единствените отложени дейности, предвидени за изпълнение през изминалия период, са свързани със събития, изискващи събиране на много хора на едно място до преминаване на епидемичната обстановка. Всичко останали дейности протичат успешно, а там където има незначителни забавяния, същите ще бъдат наваксани при нормализиране на ситуацията в страната“, отчете председателят на надзорния съвет.

В началото на срещата представителите на надзорния съвет отчетоха постигнатите резултати от изпълнението на проект „Горите на орела“ и приносът му в изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор в България (2014 – 2023). Настоящият проект е продължение на „Горите на орела“.

Обърнато бе специално внимание на откритите 13 нови гнезда на малък креслив орел в страната и установяването на 60 нови гнездови територии от началото на гнездовия сезон тази година. Преди да започне сезонът бяха монтирани и 5 фотокапана, с които отблизо се следи живота на малките кресливи орли.

По време на извънредната епидемична обстановка беше договорено възстановяването на 119 дка полезащитни пояси в района на Добрич и Балчик, както и трансформирането на 99 дка иглолистни култури в широколистни. През последните дни са били определени за възстановяване и нови 60 дка полезащитни пояси.

До края на лятото предстои поставянето на 3 сателитни предавателя на малки кресливи орли, за които ще ви разкажем подробно. Следете ни тук и на @EagleForests във Facebook.