Снимки: Татяна Димитрова/СИДП

Горски педагози от СИДП, ДПП „Шуменско плато“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ проведоха урок със 75 деца от първи клас на СУ „Йоан Екзарх“ в Шумен. Помагаха им и две служителки на РДГ-Шумен, които от месец участват във всички занимания с малчугани в града.

По време на занятието децата получиха книгата „Приказки от гнездото“, която се издава със средства от проекта „Земите и горите на орела“. Малките ученици се опитаха сами да прочетат книжката, за да разберат къде живее семейството на кресливите орлета, с какво се хранят те и кога отлитат на юг.

Над 2000 деца са участвали до момента в уроците за малкия креслив орел, като се очаква до края на проекта поне още 1000 малчугани да разберат защо трябва да пазим тази птица и какво можем да направим за вида, който е включен в Червената книга на България в категорията „уязвим“.