120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство-Варна, Държавно горско стопанство-Шумен и Североизточно държавно предприятие. Малчуганите чуха интересни факти за малкия креслив орел и разбраха защо и как трябва да пазят горите, животните, птиците и влечугите.

Всяко дете получи като подарък книжката „Приказки от гнездото“, в която по достъпен начин се разказва за живота на малките кресливи орли, техните местообитания и естествените им врагове. По време на урока под формата на игра, разделени в групи, децата построиха гнездо, майка Орлица и татко Орел отгледаха пиленцата си и през есента отлетяха заедно с тях за топлите страни.

Урокът за орлетата и книжката „Приказки от гнездото“ са част от проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.