Трето обучение по Заарландския метод ще се проведе от 31 октомври до 2 ноември на територията на ДЛС-Граматиково. Обучението е в изпълнение на дейност С3 „Провеждане на обучения за собственици на гори и фермери за иновативни практики при управление на териториите“ от проект „Земите и горите на орела“.

Очаква се в проявата да се включат близо 30 експерти от ИАГ, СИДП, ЮИДП, РДГ-Бургас, РДГ-Варна, РДГ-Шумен и РДГ-Сливен. Обучението ще води д-р инж. Мартин Борисов, който в края на тази седмица пристига в България по покана на ръководителите на проекта. През трите дни той ще запознае участниците в проявата с теоретичните и практически аспекти на метода.

Към момента близо 60 експерти са преминали обучението по Заарландския метод благодарение на проект „Земите и горите на орела“. Интересът към темата е огромен, като експерти от ИАГ, двете предприятия и регионалните дирекции са успели да се включат в занятията на територията на ДЛС-Шерба и ДЛС-Граматиково.

Снимка: Nejc Košir