Снимка: © Георги Георгиев

На 29 май екип на БДЗП наблюдава струпване на 14 малки кресливи орли в обширна нива с люцерна край Букурещ, Румъния. Борислава – една от птиците с поставен GPS предавател, бе наблюдавана също да се храни там. Тя бе и причината за посещението на екипа на място.

Заедно тях са наблюдавани и два млади големи кресливи орли, както и щъркели, посевни врани, белоопашати мишелови и черношипи ветрушки.

Подобни струпвания на млади неразмножаващи се малки кресливи орли са рядкост и са от голямо значение за проучването на жизнения цикъл на вида. Миналата година в Западна Странджа беше наблюдавано впечатляващо струпване от над 100 мигриращи малки кресливи орли.

Дейностите по мониторинг на вида се извършват в рамките LIFE проекта „Земите и горите на орела“.