Снимка: © Светослав Цветанов

На 15 септември екип на БДЗП наблюдава впечатляващо струпване от над 100 мигриращи малки кресливи орли в Западна Странджа. Птиците се хранили в обработваема нива с полевки.

Наблюдението е направено по време на проверка на местообитания на вида, използвани за хранене по време на миграция. В почти всички около 100 проверени точки екипът наблюдава струпвания на мигриращи малки кресливи орли с по-малко на брой птици.

Анализът от тези наблюдения ще покаже важните за вида места у нас по време на миграция. По първоначални данни районът източно от линията Стралджа – Карнобат, наред с Бургаския залив, се очертава като изключително важен за миграцията на малкия креслив орел, като голяма част от птиците спират на тези места за един или няколко дни, където почиват и се хранят. Тази информация ще помогне при планирането на бъдещи мерки за опазването на малкия креслив орел в страната ни.

Дейностите по мониторинг и поставяне на изкуствени гнезда се извършват в рамките LIFE проекта „Земите и горите на орела“.