© Милослава Михайлова

Eкип на „Земите и горите на орела“ проведе открити уроци до река Марица по повод предстоящия Световен ден на водата на 22 март с две групи ученици – от Монтесори училище „Тайната градина“ и СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен.

© Silvia Todorova

© Силвия Тодорова

Уроците се проведоха съвместно с представител на РИОСВ – Пловдив, а от Община Куклен присъстваха експерти от отдел „Екология“.

© Силвия Тодорова

Представихме информация за орлите на България, конкретно дейностите по опазване на малкия креслив орел, с акцент и върху важността на река Марица за богатото видово разнообразие в Пловдив. Учениците имаха възможност да наблюдават птици с бинокли и зрителна тръба.