По повод Световния ден на мигриращите птици екраните в софийското метро ще излъчват два дни (8-ми и 9-ти октомври) видео, посветено на едни от най-редките мигриращи видове у нас – египетския лешояд, червеногушата гъска и малкия креслив орел.

© Богдан Боев/Малък креслив орел

Инициативата цели запознае хората отблизо с едно от най-впечатляващите, но и най-опасните събития в живота на птиците – миграцията. Линиите на метрото пресъздават различните посоки, спирки за почивка и крайни дестинации, които трите емблематични вида избират – египетският лешояд поема към Африка и Субсахарска Африка, малкият креслив орел също се насочва натам и достига най-южната част на континента, а червеногушата гъска идва в страната ни чак от Арктична Русия.

Освен хилядите километри неуморен полет, по време на миграция, тези птици са подложени и на много застрашаващи ги фактори, създадени от човека  – отрови, незаконен отстрел, опасни електрически стълбове, загуба на местообитания

.

По случай Деня на мигриращите птици в близост до Провадия организираме и друго събитие – откриване на беседка и чешма, посветени на египетския лешояд. Градът приютява най-известното семейство египетски лешояди у нас, което повече от 10 години наблюдаваме на живо, чрез поставена онлайн видеокамера.

Световният ден на мигриращите птици се отбелязва два пъти всяка година – през втората събота на май и на октомври, и цели да повиши осведомеността за опазването на мигриращите птици и техните местообитания. През 2021 темата на деня е свързана с менталното здраве на хората и по-конкретно – как досегът до природата и птиците ни помага да се чувстваме добре. Редица научни изследвания доказват връзката между щастието и запазената околна среда и многообразието от птици, които ни заобикалят. Птичите песни ни помагат да се успокоим, да се концентрираме по-добре и да се освободим от стреса. Условията, в които вече втора година се намираме заради пандемичната обстановка, накараха много хора да се обърнат още повече към природата и наблюдението на птици като извор на положителни емоции и релаксация.

Инициативите за Световния ден на мигриращите птици се организират в рамите на LIFE проектите „Нова надежда за египетския лешояд“, „Сигурен прелетен път“ и „Земите и горите на орела“.