Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) представя изложбата „Живот за птиците на България“, която може да бъде видяна от 29 април до 13 май в Галерия на открито – НДК, кино Кабана в София. Експозицията е посветена на 30-годишнината на програма LIFE и на едни от най-емблематичните и редки видове птици и местообитания в българската природа и основните постижения на БДЗП и партньорите му за тяхното опазване.

сн. Светослав Спасов

Изложбата е за всички, които са запленени от света на птиците и искат да се докоснат до едни от най-редките видове и природни кътчета в страната ни. Освен запленяващи кадри на птици и пейзажи, посетителят ще стане свидетел и на резултатите от дългогодишните и целенасочени усилия за спасяването на изчезващи видове и връщането към живот на безценни местообитания.

сн. Светослав Спасов

През своята 34-годишна история БДЗП реализира природозащитната си стратегия, благодарение на частни донори и международни програми, като основно място сред тях заема програмата LIFE на Европейския съюз. През 2009 г. организацията стартира своя първи LIFE проект, посветен на опазването на царския орел и ловния сокол, който спечели редица международни награди и бе обявен от Европейската комисия за един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“.

Изложбата се реализира с подкрепата на Столична община.

На 3 юни в Кино Кабана ще се проведе и среща на партньорите на БДЗП, с които организацията реализира проектите по програма LIFE.  На срещата са поканени институции и неправителствени организации, с които БДЗП има дългогодишно партньорство.