В следващите 10 дни 7 млади малки кресливи орли от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които вече имат опит и ще бъде абсолютно безопасно за птиците. Теглото на един предавател е по-малко от 3% от телесното тегло на птиците, както се препоръчва и е прието от повечето изследователи. Сателитните предаватели ще бъдат поставени на гърба на птиците посредством тефлонови ремъци, което е най-разпространената и надеждна техника, практикувана в света.

Маркираната птица свиква бързо и лесно с предавателя. Той въобще не пречи на нормалното ежедневие на птицата и тя осъществява ежедневните си дейности – лов, почивка, полет и други без да среща затруднения поради наличието на предавателя.

За двата размножителни сезона през 2020 и 2021 г. ще бъдат маркирани 10 малки кресливи орли, което е представителна извадка за вида в страната. Птиците, които ще бъдат маркирани ще са от гнезда от различни защитени зони от Натура 2000 в България.

Поставянето на сателитни предаватели на млади кресливи орли ще позволи да проучим по-дълбоко и този вид и най-вече да получим по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на вида. Проследяването на орлите със сателитната телеметрия ще послужи и за нещо още по-важно, а именно идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция.