Продължават заниманията с деца, посветени на опазването на малкия креслив орел. Уроците се провеждат на открито от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и Североизточно държавно предприятие (СИДП), като горските педагози днес посрещнаха в лесопарк „Кьошковете“ малчугани от ДГ „Брезичка“. Децата влязоха в ролята на орлета и чрез игри пресъздадоха жизнения цикъл на малкия креслив орел. В помощ на заниманията е издадена книжка „Приказки от гнездото“, която всяко дете получава като подарък.

Ръководствата на всички детски градини в Шумен проявяват огромен интерес към обученията, използващи принципа на Горската педагогика и особено към урока за малкия креслив орел, тъй като е подходящ за предучилищните групи и допълва заниманията в забавачките. Вече са проведени занятия в ДГ „Изворче“, ДГ „Пчелица“ и ДГ „Брезичка“, през следващата седмица предстоят уроци в ДГ „Светулка“ и ДГ „Конче Вихрогонче“.

Уроците се осъществяват благодарение на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Партньори в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.