Дни преди празника на народните будители повече от 50 деца от Сливен и Чирпан взеха участие в уроци за гората и нейните обитатели.  Срещите с малките ученици от 2-ри и 3-ти клас се проведоха от 20 до 22 октомври от експерти на Изпълнителна агенция по горите. Уроците посветени на дивите обитатели на гората се проведоха на открито и в тях малчуганите вземаха активно участие. За тяхна радост имаха възможност  да подреждат пъзел, чрез който директно надникнаха в гнездото на малкия креслив орел – един от обитателите на широколистните гори.

Учениците учеха и как да разпознават следи на диви животни, обитаващи горите на България и за начините на тяхното опазване. Специална роля беше отредена на малкия креслив орел, като част от биологичното разнообразие на гората и неговото опазване.

Срещите с ученици от различни краища на страната с горските педагози ще продължат при всяка възможност за тяхното организиране и провеждане, дори в условията на извънредна епидемиологична обстановка в страната при спазване на всички необходими мерки.

Уроците по горска педагогика, които имат за цел да събудят любов към природата у малките ученици в българското училище са част от дейностите по проект „Земите и горите на орела“ към програма  LIFE  на ЕС реализиран от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Югоизточно и Североизточно държавни предприятия и Българско дружество за защита на птиците.