Пето поред обучение за прилагане на Саарландския метод се провежда през тази седмица в ДГС-Смолян. Обучението е част от проект „Земите и горите на орела“, като за първи път се организира в иглолистни гори. Лектор на проявата отново е д-р инж. Мартин Борисов, водещ лесовъд за метода в страната ни. Последното обучение ще бъде в иглолистни гори, а участниците ще могат да видят разликите с прилагането на метода в широколистни култури.

Първите четири обучения се проведоха на територията на СИДП и ЮИДП и в рамките им беше разгледано прилагането на метода в широколистни гори. Над 100 експерти от ИАГ, двете предприятия и БДЗП са участвали до момента в лекциите и практическите занятия, водени от д-р Борисов. Интерес към бъдещо прилагане на Саарландския метод проявиха от ДГС-Провадия, където вече е определен отдел, в който ще се работи по него.

Снимка: ЮЦДП