Нова детска книжка „Приказки от гнездото“ разказва за малкия креслив орел. Книжката е написана от експерти от Североизточното държавно предприятие (СИДП), а илюстрациите към нея са на младия шуменски художник Сава Хаджиминчев. Художникът успява за по-малко от месец да сътвори рисунките към текста. Книжката е подходяща за деца от предучилищните групи и началните училищни класове.

„Приказки от гнездото“ е част от уроците по Горска педагогика, които се провеждат от експертите на СИДП. Към всяка страница от книжката има подготвена по една игра, която дава допълнителна информация на малчуганите за това с какво се храни малкият креслив орел, къде живее и как отглежда малките си. Занятията по горска педагогика се провеждат в рамките на два часа, а в уроците ще се включат деца от областите Шумен, Добрич, Варна и Търговище.

Малкият креслив орел е защитен от закона вид в България. Неговото опазване, чрез подобряване и възстановяване на местообитанията му е предмет на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ към програма LIFE на ЕС. Книжката „Приказки от гнездото“ се издава в рамките на проекта, партньори по който са Изпълнителна агенция по горите, Североизточно и Югоизточно държавно предприятие и Българско дружество за защита на птиците.