Близо 30 експерти от ИАГ, РДГ, СИДП, ЮИДП и териториалните поделения на двете предприятие се включиха в третото поред обучение по Заарландския метод, което е част от проект „Земите и горите на орела“ на програма LIFE. В рамките на три дни д-р инж. Мартин Борисов запозна участниците в проявата с теоретичната и практическа работа при прилагане на метода, като всеки един от експертите трябваше да приложи наученото в предварително подготвени отдели на територията на ДЛС-Граматиково и ДГС-Кости. В края на обучението инж. Борисов сподели, че е изключително доволен от работата с групата, както и от организацията от страна на проектните партньори. Той отговори и на няколко кратки въпроса, свързани с проекта и програма LIFE.

– Инж. Борисов, за трети път си идвате в България и се вклюючвате в част от дейностите по проекта. С какво ви привлече малкият креслив орел и финансиращата програма?

– С удоволствие се включих в работата по проекта, защото тук става дума за една моя любима лесовъдска практика и аз участвах в нейното първо прилагане в България. Това е метод, при който участвах още в зараждането му в страната и за мен е удоволствие да виждам, че той се прилага и нови хора проявяват интерес към него.

От друга страна, преподавателската работа ми е в кръвта, повече от 20 години съм водил лекции в ЛТУ и ми е приятно да продължа да споделям опита си с колегите от сектор Гори.

Вярно е, че в момента имам много работа в Германия, защото е сезонът на есенното залесяване, а и извършваме отгледни сечи с колегите от фирмата ми, но смятам че проектът си струва едната седмица, през която не мога да бъда на терен и с удоволствие дойдох за третото обучение по Заарландския метод на територията на ДЛС-Граматиково и ДГС-Кости.

– За първи път ли работите по проект финансиран по програма LIFE?

– О, не. По програмата се финансират много добри проекти на ПП „Странджа“ и други от държавните предприятия и там също бях канен като лектор, за да популяризирам метода, който е един от най-природосъобразните при отглеждане на гори и е напълно съвместим с целите на програма LIFE.

– С какво друго Ви привлича програма LIFE?

– Това е програмата, по която се работи най-добре. Началото на този метод се случи по една програма на GTZ, като тогава бяха организирани и първите обучения по този метод в Смилян (Родопа планина). Сега продължаваме да популяризираме Заарландския метод благодарение на програма LIFE. Хубаво е, че има такива проекти, защото не само този метод, но и други новаторски практики са много нужни за нашето модерно горско стопанство, а дефицитът за тяхното прилагане е в липсата на добре обучени кадри, които да ги прилагат на терен. С тези обучения се справяме с този дефицит и караме все повече лесовъди да мислят творчески и да прилагат най-добрите практики при стопанисване на българските гори.

Обученията ни имат и друг, може би скрит, ефект. Има много бели петна в нормативната уредба и при работата ни през тези дни ние ги откриваме, като експертите от ИАГ търсят и намират начини как да съвместят новото и различното с документите, по които работи секторът в България.

Още много ползи има от тези обучения, които провеждаме благодарение на програма LIFE. Остават ни още два семинара по проект „Земите и горите на орела“, като единият ще бъде в Родопите и там колегите ще видят как методът може да се приложи в иглолистни гори, защото до момента практическите ни занятия са само в широколистни. В крайна сметка, около 130 лесовъди, хора, на които съм преподавал метода, ще могат да си припомнят основните неща и се надявам част от тях да започнат да работят пробни площи, които ще бъдат оценени от бъдещите ни колеги след 50–70 години.

Снимка: Татяна Димитрова, СИДП