Екип на LIFE проекта „Земите и горите на орела“ представи малкия креслив орел на детски фестивал в Пловдив на 29 май 2021 г.

Близо 2000 души посетиха събитието, което се организира по повод Международния дeн на детето, а негови организатори бяха Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Община Пловдив, АСЗПП, СКСО и Клуб „Агарта“. Една от целите на фестивала бе да се проследи връзката между знанието и движението – как да прилагаме знанията в истинския живот, как да опазим природата, когато общуваме с нея и как да бъдем здравословно активни.

По време на събитието децата на Пловдив имаха възможност да чуят интересни лекции, да видят впечатляващи демонстрации, да влязат в ролята на спасител, биолог, учен, изследовател на пещери, а задно с Българското дружество на защита на птиците – да се потопят в многообразието от пернати видове в големия град и да научат повече за малкия креслив орел.