Снимка: © Георги Георгиев

През август екип на БДЗП постави GPS предавател на малко в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 зона „Ломовете“. Младата птица е кръстена на местен поддръжник на опазването на хищните птици и носи името Николай Милков.

© Георги Георгиев

Устройствата се монтират на птиците преди да направят първия си полет. Проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия ще послужи за идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция, ще позволи да бъде проучен по-дълбоко видът и най-вече да бъде получена по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на малкия креслив орел.

© Георги Георгиев

От началото на проекта  са  поставени предаватели на 12 птици и всеки може да наблюдава придвижванията им ТУК.

© Георги Георгиев

Маркирането на птици с GPS предаватели е част от дейностите по проект „Земите и горите на орела“, финансиран по програма LIFE на ЕС.