България се нарежда на едно от първите места сред страните с най-много двойки от вида малък креслив орел. Това сочи проучване, направено по проект „Земите и горите на орела“, чийто данни бяха докладвани от експерти от Българско дружество за защита на птиците в първия ден на проведената четвърта изнесена среща на екипа.

Дейностите на LIFE проекта се изпълняват от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.

Цифрите от направения мониторинг нареждат страната ни на едно от първите места на страните с най-много двойки и определят нейното важно място, не само за миграционния път на вида, но и за гнезденето на популацията, коментират от организацията.

Горските експерти са категорични, че причина за резултатите е доброто състояние и стопанисване на горите в изследваните зони в Североизточна и Югоизточна България, където се изпълнява проектът.

Специалистите споделиха напредъка по дейностите и интересни резултати от поставените предаватели на вида. От началото на проекта са поставени 12 проследяващи устройства като 7 от тях и в момента са активни. Проследяването на миграциите на маркираните птици са база за резултати, изводи и анализ, който не е правен досега на Балканите, коментират експертите.