Европейската комисия излезе с дългоочаквана Стратегия за биологичното разнообразие и селското стопанство. Документите ще представят основните характеристики на политиките на ЕС в областта на биоразнообразието и селското стопанство за следващото десетилетие. Приети по време на разгара на пандемията COVID 19, тези стратегии ще бъдат централен елемент на плана за възстановяване на кризата, причинена от вируса, в ЕС.

Интензивното земеделие и риболов са най-големите двигатели на загубата на биологично разнообразие. С влизането в сила на двете стратегии едновременно, ЕС признава, че разрушителните за природата системи вече не трябва да бъдат норма в Европа. Стратегиите показват, че Комисията е приложила и ключови поуки от пандемията COVID 19 – здравата планета е предпоставка за здраво човечество, науката трябва да ръководи политическия избор и трябва да се предприемат стъпки, преди кризата да излезе извън контрол.

Комисията прави няколко радикални скока с двете стратегии и очертава цели, които биха могли реално да подобрят състоянието на природата в Европа:

  • Увеличаване на защитените зони на сушата и в морето с 30% всяка. Една трета от тези защитени територии ще бъдат строго защитени, което означава, че не може да се осъществява човешка дейност;
  • Намаляване на употребата на пестициди с 50%, както по отношение на количеството, така и на токсичността;
  • Възстановяване на 10% от земеделските земи с елемент на биоразнообразие за подобряване на устойчивостта на земеделието;
  • Поставяне на цели за възстановяване на важни мащабни екосистеми, като торфени зони, влажни зони, гори и морски екосистеми, които са жизненоважни за биологичното разнообразие и в борбата с промените в климата;
  • Свеждане до минимум на изгарянето на биомаса, като дървета, за произвеждане на енергия.

Комисията представя редица прогресивни стъпки и цели за реформиране на разрушителните селскостопански практики в Европа. По-късно тази година тези две стратегии ще изиграят съществена роля в реформата на Общата стопанско политика, чийто бюджет е близо 60 милиарда евро.

Днес 22 май е Международен ден на биоразнообразието и каква по-хубава новина от тази на ЕК, предлагаща нов план за спасяване на планетата. Тази година този ден се отбелязва онлайн и слага края на декадата на ООН за биоразнообразието.

Проектът „Горите и земите на орела“ работи целенасочено за опазването на едно от най-ценните и важни местообитания на планетата – гората с цялото биологично разнообразие в нея. Гората, която е източник на много ресурси, важни за хората.