Българско дружество за защита на птиците, съвместно със своите партньори от Изпълнителната агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен организират дейности за деца и ученици в ПЗЦ „Източни Родопи“ в гр. Маджарово на 15 април 2024 г. от 10:30 до 15:30 часа. Събитието е част от традиционното отбелязване на Седмицата на гората.

Програма на събитието:

  • 10:30–12:30 – Горска педагогика за ученици от 1 до 4 клас с експерти от ИАГ и БДЗП (ученици от с. Поточница)
  • 10:30–12:30 – Открит урок за младежи в гората до ПЗЦ „Източни Родопи“ – законодателство и управление на горите в България; лесовъдски практики и управление на горските територии; незаконни дейности и подаване на сигнали при установяване на нарушения; горски видове птици и наблюдение с бинокли
  • 13:00–15:00 – Горска педагогика за деца и открит урок за младежи (ученици град Маджарово)

За Седмицата на гората:

Всяка година, в началото на месец април, лесовъдската колегия отбелязва своя професионален празник – Седмица на гората. Тази година мотото на празника е „Гората е живот… и обща отговорност!“ Още през далечната 1911 г. във вестника на Дружеството на българските лесовъди „Горски преглед“ е изложена идеята за Празник на гората. Тогава в закона се уреждат две отбелязвания през годината – единият през есента, а другият – през пролетта, в които всеки по-възрастен от 15 г. български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места. Днес, 97 години по-късно, тази първа седмица на април, наречена „Седмица на Гората“ е следвана от много разнообразни инициативи и събития – от масови залесявания до интерактивни беседи и игри, в които продължават да се включват хора от всички възрастови групи, жадни да създават, обогатяват и запазят българската гора.

Събитието се организира като част от дейностите по проекти „Земите и горите на орела“ и „Зеленият пояс на Югоизточна България“, в които Българско дружество за защита на птиците обединява усилия за възстановяването на горските екосистеми.

Проект Земите и горите на орела“ се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия с финансовата подкрепа на програма LIFE. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.