Новини

Работна среща на експертите по проект ,,Земите и горите на орела“

Работна среща на експертите по проект ,,Земите и горите на орела“

Техническото задание за разработване на Регионална програма за ПГП 2024-2033 г. обсъдиха експертите работещите по проект „Земите и горите на орела“ към СИДП. Те предложиха да бъдат въведени нови критерии за оценка състоянието на поясите, защото досегашната методика не...

Орлето Илия лети към България

Орлето Илия лети към България

Снимка: © Михаил Илиев Орлето Илия, което миналата пролет се излюпи в гнездо край добричкото село Александрия, лети към България. Предавателят на малкото кресливо орле показва, че в момента то е на територията на Сирия, като през последните дни е прелетяло над Судан,...

Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в Североизточна България

Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в Североизточна България

© Йорданка Луканова Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите,  съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на проведената трета изнесена среща на...

Проучване за нови гнезда на малкия креслив орел в ПП ,,Русенски Лом“

Проучване за нови гнезда на малкия креслив орел в ПП ,,Русенски Лом“

От 18-ти до 21-ви април 2023 г. експерти от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом“ и представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) осъществиха мониторинг на малкия креслив орел в териториалния обхват на парка и защитена зона „Ломовете“....

Повече от 30 лесовъди се обучаваха по Саарландския метод

Повече от 30 лесовъди се обучаваха по Саарландския метод

Повече от 30 лесовъди се включиха в четвъртото обучение по Саарландския метод. В обхвата на дейност на Държавно ловно стопанство Нeсебър експерти от Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците, Североизточно и Югоизточно държавни...

Създаден е нов сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към МВР

Създаден е нов сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към МВР

Снимка: Csonka Peter В края на месец февруари 2023 г. се сформира нов сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ в отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Секторът провежда оперативно-издирвателна, информационна,...

Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

Снимки: © Йорданка Луканова На 13 април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави фотокапан в гнездо на малък креслив орел близо до село Александрия, Добричко, в защитена зона „Суха река“. В района екипът наблюдава едната птица от двойката,...

Проведе се камерална и теренна проверка на проекти по програма LIFE

Проведе се камерална и теренна проверка на проекти по програма LIFE

Снимка: Ваня Рътарова Камерална и теренна проверка на проектите по програма LIFE на ЕС, по които работи екипът на СИДП, се проведе от 10.04. до 12.04.2023г. През първият ден се състоя проверката по документи за проекта „Земите и горите на орела“, на която присъстваха...

Отбелязахме Седмицата на гората в РПНМ-Пловдив

Отбелязахме Седмицата на гората в РПНМ-Пловдив

На 8 април отбелязахме Седмицата на гората заедно с Регионален природонаучен музей – Пловдив. В събитието се включиха и представители на Югоизточно Държавно предприятеие гр. Сливен (ЮИДП) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Основната част от празника бе отделена...