Един от маркираните това лято с GPS/GSM предаватели малки кресливи орли от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП ) загина преди няколко дни в района на град Коня, Турция.

След като данните от предавателя показват, че нещо с птицата не е наред, колеги орнитолози от Турция реагират незабавно и отиват на мястото на инцидента. Там те откриват тялото на младия орел под електрически стълб. Стълбът е идентифициран като един от най-опасните за едрите птици, които, кацайки, могат лесно да направят контакт между проводниците под напрежение и заземени части от стълба. Това води до токов удар, смъртта на птицата и прекъсване на електрозахранването. Уведомена е местната електроразпределителна компания, която е необходимо да предприеме мерки за изолиране на опасния участък.

Младият малък креслив орел бе маркиран през август тази година в гнездото си в защитена зона „Западна Странджа“ от екип на БДЗП за целите на проучването на вида. Чрез GPS/GSM предаватели се събира информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка, временните му местообитания, заплахите и причините за смъртност по време на миграция. Конкретният случай затвърди една от основните заплахи за вида –опасни електрически стълбове, които причиняват токов удар и директна смърт на орлите.

 

Това е четвъртият случай за една седмица на загинал рядък вид птица от българската природа. След като в Разград бе задържан бракониер, причинил смъртта на десетки защитени птици и бозайници, в Източни Родопи бе намерен натровен черен лешояд, а малко по-късно край Ямбол – и прострелян със 16 сачми царски орел. Надяваме се черната поредица с унищожаване на застрашени видове да спре и призоваваме хората да подават сигнали до РИОСВ и полицията при намиране на бедстваща птица или ако са свидетели на престъпления срещу дивата природа.

БДЗП изказва огромна благодарност на Cansu Özcan и İbrahim Soner Güzel за бързата реакция при намирането на загиналия малък креслив орел в Турция.

 

Поставянето на GPS-GSM предаватели на млади малки кресливи орли се извършва в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“.