Снимка: © Силвия Тодорова/ „Тайната градина“

Ден преди да отбележим Международния ден на влажните зони – 2 февруари, екип на проект „Земите и горите на орела“, съвместно с РИОСВ – Пловдив представиха своите дейности пред ученици от монтесори училище „Тайната градина“, гр. Пловдив.

Децата научиха любопитна информация за птиците около нас – къде гнездят различните видове и защо гората е толкова важна за тях. Запознаха се с малкия креслив орел Свобода и неговите пътешествия – благодарение на информацията, която получаваме от поставения му сателитен предавател, можем да следим неговия живот.

Снимка: © Милослава Михайлова/РИОСВ-Пловдив

А по повод Деня на влажните зони учениците се запознаха с някои от емблематичните за река Марица видове птици и значението на реката, както за биоразнообразието, така и за хората.

Посещението приключи с кратка игра по темата и подаръци под формата на образователни материали – книжки, определител за птици и плакати.