Над 30 лесовъди от ИАГ, ЮИДП и СИДП през тази седмица ще преминат обучение за прилагане на Заарландския метод в изпълнение на проект „Земите и горите на орела“. Организатори на проявата са експерти от ИАГ, а главен лектор е д-р инж. Мартин Борисов. Обучението се провежда на територията на ДЛС-Граматиково, което влиза в системата на ЮИДП.

Заарландският метод води до индивидуално производство на висококачествена дървесина, каквато се търси не само в Европа, но и по цял свят. Тези насаждения са дом за разнообразни растителни и животински видове, които се запазват благодарение на природосъобразния метод на отглеждане на тези гори. Едрата строителна дървесина, добита от гори, стопанисвани по метода е на изключително висока цена и носи стабилни приходи за собствениците.

Методът се прилага в България от 2007 година, след проект на ИАГ и Германското дружество за техническо сътрудничество /GTZ/. Още тогава лесовъди от източните стопанства на страната са преминали обучение, като сега в проявата са включени млади експерти, които са завършили ЛТУ през последните няколко години и познават метода само на теория.

Насажденията, които се отглеждат по Заарландския метод увеличават екологичните, защитните и социални функции на територията. Обучението ще продължи до края на седмицата.