Новите предаватели, които поставихме в рамките на проекта „Земите и горите на орела“ на малки кресливи орли, ни зареждат с интересна информация за тяхната миграция и териториите, които посещават. В момента получаваме данни от 8 от общо 10-те поставени предавателя. Според тях 4 малки кресливи орли са избрали за зимуване делтата на Окаванго в Ботсвана. Тази зона се очертава като най-важното място за зимуване за българската популация.

Орелът от Източна Стара планина се е установил на територията на национален парк „Серенгети“, близо до езерото Виктория, което е над 2000 км северно от другите зимуващи орли и само на 3 градуса под екватора. За момента той е нашият най-северно зимуващ малък креслив орел.

Орелът от Югоизточна България също проявява интересно поведение, тъй като все още не се е установил за зимуване в конкретен район, а продължава да се придвижва и е достигнал до границата между Зимбабве и ЮАР. В момента Тервел се намира в южната част на Мозамбик, а орелът от Североизточна България – в Замбия.

Това лято екип на БДЗП постави GPS-GSM предаватели на седем малки кресливи орли, с което общият брой на маркираните птици у нас стана десет. Три от предавателите бяха поставени през миналата година. Това е пилотна за България дейност в опазването и проучването на вида.

Продължаваме да следим информацията от предавателите, за да ви съобщаваме своевременно най-интересното от нея.