Инж. Данабашева, Вие сте един от най-опитните служители в системата на горите, работили сте в РДГ и ЮИДП, много колеги се учат от Вас, но въпреки това бяхте сред първите, които се включиха в обучението по прилагане на Заарландския метод, което се финансира от проекта „Земите и горите на орела“ на програма LIFE. С какво Ви привлече това обучение?

За мен това обучение е важно, защото ни запознава с една лесовъдска система, която е природосъобразна, а и лесно може да бъде обяснена на хората. Заарландският метод дава възможност на лесовъдите да запознаят обществеността с работата си, да посочат на хората кое е важно за гората и какви са начините за стопанисването ѝ. За по-голямата част от гражданите работата на горските се заключва в сечи и залесяване, те не са наясно с огромната работа, която се извършва в горите, така че благодарение на такива обучения и медийното им огласяване ние имаме шанс да стигнем до повече хора и трудът ни да бъде оценен. Всичко, което правим е в полза на гората и би било чудесно да бъдем по-активни и по-отворени към обществото. Трябва работата ни да бъде оценена реално от гражданите, за да се повдигне самочувствието ни и да работим по-лесно, защото към момента хората подценяват значението на лесовъдската професия и образование. Ние малко сме се принизили, съобразяваме се с външни мнения, а от това губи цялата система на горите.

Още какво беше важно за Вас и колегите Ви по време на обучението?

Най-важното за мен е, че чуваме различни гледни точки. Всеки споделя как се случват нещата в неговото стопанство, дирекция, предприятие, агенция, а д-р инж. Мартин Борисов ни даде и много примери от други европейски страни. Всеки от нас е добър в работата си, но по време на обученията научава и много нови неща, защото истината е, че когато човек има желание,  той учи цял живот. Лично аз винаги си сверявам часовника по време на такива срещи с колеги.

Хубаво е, че спонтанно обсъдихме и проблемите в нормативната уредба, направихме и предложения за промени, които да улеснят работата ни.

Какво Ви спечели в проекта „Земите и горите на орела“?

Този проект е много отворен към обществото и към лесовъдските дейности в горите. Всичко се представя на достъпен език, а това е важно за хора, които не са лесовъди. Искам да кажа, че това не е първото обучение, в което участвам по „Земите и горите на орела“, но с всяка нова среща надграждам знания, срещам се с различни колеги и обменям информация. Със самият начин на стопанисване съм запозната, но работата ни тук мога да сравня с препрочитането на хубава книга – с всеки прочит откриваш все нови и нови неща и прибавяш към знанията си още безценна информация.

И накрая искам да споделя, че благодарение на програма LIFE станахме част от една значима общност и за нас това значи много!

Снимка: Sebastian Unrau/Unsplash