Незаконни дърва за огрев задържаха горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Пловдив. Нарушението е констатирано при проведената специализирана акция, съвместно с представители на РУ Полиция – Труд. Обект на проверката са били над 43 адреса и селскостопански постройки в селата Динк и Граф Игнатиево, община Марица. Проверяващите са констатирали нарушения, свързани със съхранение на немаркирани дърва за огрев без превозен билет.

Горските инспектори са съставили три акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Дървесината е задържана в базата на Държавно горско стопанство – Пловдив.

Проверките за незаконен дърводобив продължават още по-масирано във връзка с периода на интензивно снабдяване с дърва за огрев и започването на отоплителния сезон. Горските служители от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите осъществяват ежедневен контрол като се проверяват обектите, в които се добива дървесина, произходът, количеството и законността на превозваната дървесина, транспортните средства и физическите лица, на които са доставени дърва за огрев.

Всички закупени дърва трябва да са маркирани с контролна горска марка, производствена или общинска марка и да са придружени с превозен билет.

Източник: ИАГ