В новосъздадените гори по проект „Горите и земите на орела“ започна почистването на избуялите след обилните дъждове треви. Междуредията в младите насаждения се обработват машинно, но растителността около фиданките се плеви на ръка и след това се окопава.

„Първото отглеждане на младите фиданки е изключително важно. То е много трудоемко, но от него зависи как ще тръгне младата култура“, обясни зам.-директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев. Той каза още, че в зависимост от терена, почвата, атмосферните условия и дървесния вид може да се стигне до отглеждане на фиданките в рамките на пет години.

Новите гори по проекта, които създадохме в ДЛС-Балчик, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич са в много добро състояние. „Ако отглеждането на културите се прави навреме, очаквам скоро да се похвалим с първите широколистни гори, които се появиха в Североизточна България благодарение на „Горите и земите на орела“, допълни инж. Радев.